Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Outcat breddar verksamheten i samband med gruvans expansion i Pajala

Den expanderande gruvverksamheten i Pajala genererar positiva kringeffekter för hela bygden. I samband med gruvornas etablering krävs en kraftig utbyggnad av befintlig infrastruktur som i sin tur innebär möjligheter för lokala markentreprenörer och anläggningsfirmor. Lokala Outcat AB har anlitats av Northland Resources bl.a. för att avvattningen av Tapulimyren.

Entreprenören Peter Johansson har länge varit verksam inom turistnäringen, Outcat AB fokuserade tidigare enbart på guide och besöksverksamhet. Nu har företagets ambitioner utvecklats markant i samband med Pajalas stora gruvexpansion.

Sköter urvattningen av Tapulimyren
Då startskottet gavs och gruvprojektet drogs igång i Tapuli har Outcat ansvar för urvattningen av Tapulimyren där ett flertal anställda finns på plats sedan i fjol. Outcat var först på plats och det är Peter Johansson mycket glad för idag.
– Som mest sysselsätter vi 12 personer, det är en stor skillnad mot tidigare då det i princip bara var jag själv som drev verksamheten. I samverkan med. Bengt-Göran Niska som äger företaget Arelax kunde jag bredda min verksamhet. För att småföretag ska ha en chans måste man våga satsa tillsammans och hitta ömsesidigt förtroende. Om flera mindre aktörer går ihop kan man lättare stå sig i konkurrensen om de olika uppdragen.

Drar nytta av samverkan
Peter tycker det är viktigt att dra nytta av kommunens litenhet där alla känner alla, det borde finnas någon form av samstämmighet som gynnar vidare expansion för alla.
– Som en del av gruvans expansion kommer det mycket människor till kommunen, därmed har vi också kunnat utveckla turistverksamheten inom företaget.
Kangos och Ylläs är exempel på orter där Outcats turistverksamhet frodas just nu. Det är dock gruvan som ger den största intäkten. Här kommer Outcat att ha fullt upp under de närmaste tre åren, minst. Ett projekt leder till ett annat.
I dagsläget är Tapulimyren bemannad dygnet runt, året om. För Northlands del är tiden mycket dyrbar, ju fortare man kan påbörja brytningen desto bättre. Det ställer naturligtvis stora krav på underleverantörer som Outcat att kunna agera enligt tidsplanen.

Blir auktoriserad servicepartner för Grundfos
Som grädde på moset blir Outcat även en auktoriserad servicepartner för Grundfos avseende de speciella pumpar som används vid avvattningen. Grundfos är idag en av världens ledande pumptillverkare med en tillverkning som överstiger 46 000 pumpar dagligen.
Outcat kommer att tillhanda hålla servicetekniker, och det blir ytterligare ett ben i den expansiva verksamheten.