Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Outokumpu växer med kundspecifika stål

Outokumpu är på stark frammarsch. Trots att företaget tappade stora volymer under krisen, mest på grund av indragna investeringar bland huvudkundgrupper, så ser man mycket positivt på framtiden. 2011 blir som en pånyttfödelse, tack vare strategiska investeringar under krisen så står Outokumpu nu väl rustade att möta uppgången.

Outokumpu är en drivande aktör inom rostfritt stål världen över. Koncernen har ett starkt inflytande på den nordiska marknaden och i Sverige finns man lokalt representerade över hela landet.

Utvecklar nära kunderna
I Nyby, Eskilstunas kommun, bedriver Outokumpu tillverkning av rostfria rör under affärsområdet Stainless Tubular Products, OSTP. En stor del av tillverkningen exporteras, och liksom många andra av Outokumpus affärsområden är OSTP världsledande.
– Det är framförallt två produktområden som vi arbetar med, värmeväxlarrör och processrör för industrin, förklarar Petter Eriksson, platschef för OSTP Nyby. Vår främsta tillväxtstrategi är att öka andelen specialstål, dvs. specialframtagna legeringar för olika önskade egenskaper.
Outokumpu arbetar nära kunderna, inte minst när det gäller utveckling av nya produkter. Petter tror att kundspecifika stål är framtiden, förenat med en god kvalitet och kostnadseffektivitet. Outokumpus breda palett av produkter är en klar marknadsfördel, och nu när koncernen satsar mer på kundspecifika lösningar kan vi vänta oss ett uppsving.

Starkt industriarv i Eskilstuna
Outokumpu verkar inom en bransch som var bland de hårdast drabbade under krisen. Det sker nu en långsam återhämtning, med ökade volymer och större investeringar på ingång.
– Vi tillverkar rör i dimensionerna 16 – 408 mm. Inom vårt affärsområde som helhet så råder en stor flexibilitet, vi kan lösa det mesta som kunderna efterfrågar, säger Petter Eriksson.
Eskilstunas industriarv lever kvar, många företag i regionen har etablerats här och därefter blivit marknadsledande. Så även Outokumpu, som är en betydande arbetsgivare i kommunen med drygt 100 anställda. Därutöver engagerar man lokala firmor för service, underhåll och kringtjänster.
Trots den tuffa krisen så råder en stark positivism inom hela Outokumpu.
– Eskilstuna har en väletablerad stålindustri som funnits här i över 200 år. Rostfritt stål har tillverkats här sedan slutet av andra världskriget, så nog finns det en hel del kompetens att ta vara på och vidareutveckla, menar Petter Eriksson.

Helautomatiserad tillverkning är framtiden
Outokumpu bedriver tillverkning av rostfria stålprodukter, komponenter och konstruktioner baserat på det senaste inom högteknologisk utveckling. Här redogör Petter Eriksson för den helautomatiserade tillverkningsprocessen:
– Vi är en av få aktörer i världen som har en helt integrerad process för rörtillverkning. Råvaran, som består av stålband, konverteras på minuter och böjs ihop och svetsas till rör som vi värmebehandlar i 1100 grader. Efter kylning avlägsnar vi oxidskiktet som bildas vid värmebehandlingen, och allt detta sker på några minuter inklusive packning.
Kunderna finns över hela Europa. Intill fabriken i Nyby finns ett omfattande lager som möjliggör leveranser över hela Norden och stora delar av Europa inom 48 timmar. För mycket speciella applikationer kan Outokumpu leverera över hela världen.