Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Överskottsvärme blir värdefull produkt i form av fjärrkyla

Fjärrkyla, liksom fjärrvärme, är en växande marknad i Linköping. Tekniska Verken är Linköpings regionala energi- och miljöföretag med fokus på el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Med andra ord en riktig mångsysslare som dessutom driver utvecklingen inom flera av miljöbranschens främsta kunskapsområden.

Det är knappt femton år sedan man på Tekniska Verken började ta tillvara på överskottsvärmen som uppstår vid produktionen av fjärrvärme och el, den omvandlas sedan till en eftertraktad produkt med ett eget värde på marknaden. Vi talar förstås om fjärrkyla.
– Vi producerar fjärrkyla med näst intill obefintlig eltillförsel. Genom att ta vara på överskottsenergi sluter vi kretsloppet, det handlar med andra ord om återvinning i alla led, förklarar Jimmy Fornander, som är affärsansvarig för fjärrkyla vid Tekniska Verken.

Fjärrkyla – eftertraktad produkt året om
Jimmy Fornander har arbetat med fjärrkyla i över 10 år. Han berättar vidare att utvecklingen gått relativt långsamt när gäller nya tekniker för fjärrkyla i Sverige. Intresset har dock blommat upp på senare år varpå Tekniska Verken söker optimera tekniken vidare för att möta framtida krav.
– Vi använder oss idag av åtta absorptionkylanläggningar där överskottsvärme omvandlas till fjärrkyla utan att man behöver tillföra stora mängder elenergi. Något som många kanske inte tänker på är att fjärrkyla efterfrågas året om, bl.a. för att behålla inomhusklimatet i datorhallar och liknande. Det är en nisch som ofta förbises, men som faktiskt är betydande för oss på Tekniska Verken.

Aktör att räkna med
Tekniska Verken effektiviserar produktionen i de egna kraftvärmeverken kontinuerligt. I Linköping levereras ca 1,5 TWh fjärrvärme årligen och expansionen är påtaglig både för fjärrvärme och fjärrkyla.
– Försäljningen ökar volymmässigt med ca 20 – 25 procent årligen gällande fjärrkyla, en trend som pågått i minst tre år. Vi är inte störst i Sverige rent volymmässigt, men vi är en aktör att räkna med när det gäller utveckling av nya tekniker, konstaterar Jimmy Fornander.

Kort om Tekniska Verken Division Energi
Tekniska Verken producerar och levererar fjärrvärme och fjärrkyla i egna nät, samt el som säljs på den nordiska elbörsen. Produktionen sker främst i Gärstadverket och Kraftvärmeverket, samt vid 38 egna vattenkraftstationer. I Linköping värms mer än 90 procent av hushållen med fjärrvärme från Tekniska Verken. Man levererar även fjärrvärme i Katrineholm, Borensberg, Kisa, Skärblacka, Kimstad och Åtvidaberg samt till Mjölby-Svartådalen Energi.