Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Övik Energi har unika förutsättningar att skapa kyla

Övik Energi AB har tre affärsområden: el och bredband, värme och kyla samt ånga, industrivatten och drivmedel.
Ett speciellt område för energibolaget i Örnsköldsvik är fjärrkyla.
– Vi har unika förutsättningar att göra kyla utan att använda elenergi eller köldmedier, säger Kristina Säfsten, VD, och Odd Johansson, affärsområdeschef värme och kyla i Övik Energi.

Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, som ägs till 100 procent av Örnsköldsvik kommun.
Bolagets vision är att bidra till Örnsköldsviks utveckling och skapa förutsättningar för trygga, prisvärda och miljöriktiga produkter till medborgarna.
Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga samt produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet.

Fjärrkyla från havet
Örnsköldsvik har en av de bästa förutsättningar för tillverkning av kyla på ett miljövänligt sätt genom att ta tillvara naturlig kyla från havet. Intag av vatten sker på 24 meters djup i en bottenhåla i Örnsköldsviksfjärden, där temperaturen är 4-6° året runt.
– Det kalla vattnet levereras till både företag och bostäder. Vi samarbetar med industrin och är förberedda för att leverera kyla till ett område med processindustri, vilket är unikt, säger Odd Johansson.
Kristina Säfsten tilläger:
– Vi finns ju i Höga Kusten-området där vi har höga berg och djupa vatten. Det är en förutsättning för att kunna ha tillgång till kallt vatten året runt.
– Vi använder inget bränsle för att göra kylan och det innebär att det är en mycket miljövänlig produkt. Kylan används i allt från datasalar och hotell till affärer och sjukhus. Behovet av kyla kommer allt mer, konstaterar Odd Johansson.

Byggt för framtiden
– Vi har haft många projekt de senaste tre-fyra åren då vi har byggt ut våra bredbands- och fjärrvärmenät samt ökat vår kapacitet för energiproduktion. Vi har ett kraftvärmeverk som i princip klarar hela vårt behov av leveranser till kunderna. Våra nät för bredband och fjärrvärme är också så väl utbyggda att vi utan stora tilläggsinvesteringar kan ansluta fler kunder. Vi har en satsning för framtiden, säger Kristina Säfsten.
Övik Energi vill på olika sätt medverka till att det lokala näringslivet mår bra och når nya framgångar. Det gäller såväl stora som små industriföretag, handeln, servicenäringen, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och offentlig verksamhet.
Övik Energi är också ett miljöföretag. Bolaget erbjuder energilösningar som varken belastar närmiljön eller klimatet. Elnätet är välskött med få avbrott och störningar och man har ett bredbandsnät med i princip obegränsad kapacitet. Övik Energi har 118 anställda och omsätter cirka 850 miljoner kronor.