Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

På Tjörn ligger framtidens sparbank

Tjörns Sparbank är en fristående och lokal bank med kontor i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs. Banken på Tjörn som bildades 1906 fortsätter att växa och har idag ca 17 000 kunder, varav 14 800 privatkunder och 2 200 företagskunder.

En lokal bank med ett stort samhällsengagemang
– Som sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse, säger bankens vd Hans Tiderman. Allt vårt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, bygden och föreningslivet.

– Vår bank stödjer många olika föreningar, projekt och evenemang inom idrott, kultur, samhälle och skola, berättar Mattias Kjellberg, marknadsansvarig på Tjörns Sparbank. Vi vill helt enkelt ge tillbaka och bidra till vår bygds bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang.

Personligt bemötande och snabba besked
På Tjörns Sparbanks företagsavdelning arbetar idag tio st personer som hjälper kunderna med allt ifrån finansiering, placeringar, betalningar och trygghetslösningar.

– Vi har den senaste tiden spetsat vår kompetens och ökat i antal för att bli än mer tillgängliga och för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Det är viktigt att finnas tillhands oavsett vilka ärenden det gäller, säger Hans Tiderman.

– Tillsammans med mina medarbetare vill vi verka för ett starkt och välmående företagsklimat där vi ska vara en affärspartner att lita på, oavsett vilken storlek, bolagsform eller verksamhet du bedriver. Att vi är lokala innebär också att alla våra beslut fattas här på Tjörn, vilket gör att kunderna får snabba besked och ett personligt bemötande av oss, säger Thomas Hedström, bankens företagsmarknadschef.

Stadigt inflöde av nya kunder
Under våren 2019 gjordes en kundundersökning i banken. En undersökning som föll väldigt väl ut och som visade på ett genomgående högt betyg för såväl företags- som privatkunder. Något som också visat sig genom en hög tillströmning av nya kunder till Tjörns Sparbank.

– Vi blev såklart väldigt glada över resultatet i undersökningen. Jag är stolt över min personal och att antalet nya kunder ständigt ökar visar att vi jobbar i rätt riktning. När affärsbankerna driver sina verksamheter hårt mot digitalisering och att kunderna ska göra det mesta själva så har Tjörns Sparbank en fantastisk möjlighet. Banken har en stark lokal förankring med all kompetens på Tjörn. Vi kan erbjuda våra kunder en egen rådgivare samtidigt som vi kan erbjuda kunderna att göra sina ärenden digitalt. En valfrihet som jag tror är viktig för kundnöjdheten. Men vi nöjer oss inte här, nu jobbar vi vidare mot att bli en ännu bättre bank för våra kunder och vårt samhälle, avslutar Hans Tiderman.

Om Tjörns Sparbank
Tjörns Sparbank är en självständig och lokal fullservicebank. Banken vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer. Tjörns Sparbank har en affärsvolym på cirka 14 miljarder kr och 52 medarbetare som ger personlig service på kontoren i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs.
Till skillnad från andra banker har en sparbank inga aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället där banken finns. Ända sedan 1906 har vi utvecklat våra tjänster och erbjudanden, men alltid med samma grundidé. Att hjälpa människor och företag att förverkliga sina drömmar genom en sund ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats.
Läs mer på tjorns-sparbank.se eller följ banken på Facebook och Instagram.