Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Pålitligt och passionerat hos Norrvidden

I Norrland är suget efter bostäder stort. Som Norrlands största aktör på fastighetsmarknaden tar Norrvidden sitt ansvar. Bland annat genom att vara lyhörda mot sina hyresgäster.

Hos Norrvidden Fastigheter står den lokala närvaron och närheten högt i kurs. Som halva Sveriges fastighetsbolag, med över 830 000 kvadratmeter fastighet över hela Norrland, är det viktigt att ha närhet till kunden. Detta märks om inte annat på alla lokalkontor som ligger utspridda runt om i Norrland. I Umeå, där ett av kontoren ligger, är efterfrågan på bostäder stor. Norrvidden har bostäder både i centrala Umeå och i områdena Ersboda och Tomteboda. Man har även ett brett utbud av centrala butikslokaler, exempelvis i Sagagallerian. Företaget delar upp sin verksamhet i tre tydliga ”ben”, bostäder, industrilokaler samt kontor och butiker. Inom vilket område det än gäller så är det viktigaste att vara lyhörd mot hyresgästerna.
Vi skapar attraktiva och ändamålsenliga lokaler. På så sätt vill vi få Umeå så eftertraktat som möjligt, säger Göran Fonzén, marknadsområdeschef i Umeå.

Invånarantalet i Umeå, som idag är cirka 115 000, ska till år 2050 nästan fördubblas och uppgå till 200 000 människor. Detta är kommunens plan och vision. Rent spontant vill Göran Fonzèn inte kalla de andra fastighetsbolagen för konkurrenter utan ser dem hellre som kollegor.
Vår bransch är betydelsefull för att detta mål ska kunna uppnås. Det är viktigt med samverkan, både mellan olika fastighetsbolag och med kommunen, säger Göran Fonzén.

Norrvidden Fastigheter AB bildades 2002 och har som vision att vara marknadsledande inom fastigheter i Norrland och vara kundens naturliga förstahandsval. Det finns stort fokus på miljöfrågor och genom att minska energianvändningen i företagets fastigheter görs det en stor insats för att minimera negativ miljöpåverkan.
Han berättar vidare att företaget alltid har något nytt på gång. Just nu är det inga aktuella nybyggen utan det handlar främst om att förädla de hus som redan finns. Återigen kommer vi till det där med lyhördhet. Hyresgästerna ska kunna bo eller arbeta kvar i sina lokaler, både när det är uppgång och nedgång i konjunkturen. Vill ett företag växa så ska de kunna erbjudas mer yta att arbeta på. Men om det är tvärtom, att ett företag behöver minska, då ska det finnas möjlighet att exempelvis dela upp lokaler.

Det handlar om att ha förståelse för verksamheterna. På det sättet jobbar vi långsiktigt tillsammans med kunden och jag är övertygad om att det är det klokaste sättet att agera, säger Göran Fonzèn.