Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Parallellitet gäller för Vuxenutbildningen i Jönköping

Vuxenutbildningen ska bidra till regional kompetensutveckling, främja individuell utveckling och samtidigt vara stimulerande och motiverande. I Jönköping har man lyckats på alla punkter. Här handlar det om effektiv kompetensutveckling utan onödiga väntetider. För den som läser upp sina gymnasiebetyg eller har börjat lära sig svenska språket finns också möjlighet att läsa yrkesförberedande kurser – samtidigt!

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni har poängterat att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen på riksnivå. De teoretiska utbildningarna har varit bra för människor som behövt komplettera sin utbildning för att bli behöriga för högre studier, men har samtidigt inte varit lika effektiva för den som vill omskola sig och återvända till arbetsmarknaden.
I Jönköping driver Vuxenutbildningen ett aktivt arbete för att ta tillvara på människors kompetens och utveckla den så effektivt som möjligt. Samtidigt är man lyhörda för näringslivets behov för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för arbete efter studierna.
– Kursutbudet är idag väl anpassat efter det regionala näringslivet, vi kan därmed konstatera att anställningsbarheten är hög efter avslutade studier. Eftersom vi följer upp och mäter effekten av våra insatser så vet vi att det vi gör här skapar nytta – både för individer och för företag här i regionen. Vi samarbetar med ett stort antal företag här i regionen och kan erbjuda bra praktikmöjligheter. Ett yrke lär man sig bäst från de som utövar professionen, anser Marie Protiwa, vuxenutbildningschef på Vuxenutbildningen i Jönköping.

En effektivare studieform
I Jönköping startar nya kurser i Vuxenutbildningens regi varje månad, och nästan alla teoretiska kurser kan läsas på distans. Det bidrar till en större flexibilitet i studierna och att fler kan välja att studera. Kompetensutveckling är viktigt för hela regionens utveckling, det ska därför vara lätt och attraktivt att välja studier.
– Vi tror framförallt mycket på att integrera arbetsmarknadsrelevans tidigt och i samtliga utbildningar. För den som läser upp sina gymnasiebetyg eller studerar SFI (svenska för invandrare) ska det vara möjligt att kombinera sina studier med yrkeskurser. Det förkortar studietiden och är betydligt mer kostnadseffektivt för regionen. Vi talar om en parallellitet som fortfarande saknas i många andra regioner, förklarar Marie Protiwa.
Det är inte bara regionen som vinner på att man kan kombinera teoretiska och yrkesinriktade kurser. Individen mår mycket bättre och får en högre motivation eftersom man ser resultat snabbt – vilket ofta är en morot för vidare engagemang.
– Till vårt uppdrag hör att utifrån individens behov erbjuda utbildning som kan bidra till att realisera personliga mål. Oavsett vad individen drömmer om för framtiden så ska vi försöka tillhandahålla kurser som kan hjälpa till att uppfylla drömmen. Till vår hjälp har vi Vägledningscentrum som hjälper människor kartlägga sina studier och planera för framtiden. Vilka kurser behöver jag för att komma in på en högre utbildning? Detta är en vanlig fråga som Vägledningscentrum tar hand om.

Vuxenutbildningens grundläggande roll
Vuxenutbildningen erbjuder fria studier i nästan alla studieformer som finns i det svenska skolsystemet – från grundskola och gymnasium till yrkeskurser inom ramen för den statliga satsningen Yrkesvux. Hela utbildningspaket erbjuds likväl som enstaka kurser. Till Vuxenutbildningens roll hör bl.a. att anpassa kursinnehåll efter marknadens efterfrågan för att säkerställa en hög anställningsbarhet. Ambitionen är att alla ska få en chans att studera och att studierna anpassas efter individens behov.