Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

PartnerTech säkrar konkurrenskraft på den globala marknaden

PartnerTech är kontraktstillverkare som fokuserar på uppdragsbaserad teknisk utveckling och produktion. Tack vare sin globala närvaro kan PartnerTech tillhandahålla resurser för företag som verkar på internationellt konkurrensutsatta marknader, inom områden som exempelvis IT och medicinteknik. PartnerTech har inga egna produkter eller varumärken, utan lever på att utveckla kundernas.

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande globala företag inom bl.a. IT, industri, medicinteknik, miljöteknik, försvar samt sälj-och betalningslösningar. Oavsett bransch så tar PartnerTech en integrerad roll i kundens verksamhet genom att vara delaktig i alla moment under produktens livscykel.
För att på ett effektivt och kostnadsmässigt fördelaktig sätt kunna driva igenom sådana projekt krävs djupgående kunskap inom flera branschområden, bl.a. elektronik, mekanik och systemintegration.

Skapar konkurrenskraft för kunden
– Vi stärker våra kunders konkurrenskraft, konstaterar Olle Björk, verksamhetsansvarig vid PartnerTechs kundcenter i Åtvidaberg. Vi finns till för att driva våra kunders projekt, testa gränser och förfina tekniken för optimal produktion. Vi har inga egna produkter, utan utvecklar helt i enlighet med vad kunden specificerat. Kvalitet, kundnytta och leveranssäkerhet är följaktligen våra främsta ledord.
PartnerTech finns förutom i Norden även i Polen, Storbritannien, USA och Kina.
– Vi har möjlighet att följa våra kunder ut i världen och etablera oss i närheten av deras nyckelmarknader. Eftersom vår ambition är att skapa ökad konkurrenskraft för våra kunder måste vi också finnas på plats nära kundens verksamhet. Vi sköter också en del eftermarknad och logistik, då är det naturligt att vi finns på exempelvis den amerikanska marknaden om våra kunders huvudsakliga försäljning finns just där.

Gamla anor i Åtvidaberg
Verksamheten har en lång historia i Östergötland. Det som idag utgör PartnerTechs kundcenter i Åtvidaberg stammar från Facit, som tillverkade mekaniska räknemaskiner. Innan datorns introduktion sysselsattes över 1500 personer i utveckling och konstruktion av de mekaniska snillemaskinerna. Antalet anställda är idag betydligt färre i Åtvidaberg. Koncernen sysselsätter idag ca 1300 personer sammantaget och fördelat på de olika enheterna som finns i tre världsdelar.
– Här i Åtvidaberg fokuserar vi huvudsakligen på två segment: industri och medicinteknik. För industrin utvecklar och tillverkar vi bl.a. kassasystem och användarsystem som möjliggör kommunikation mellan människa och maskin (man-machine interface). En viktig kund gällande man-machine interface är Toyota i Mjölby, men vi kan samarbeta med alla sorters företag som behöver den här typen av tjänst. Den är flexibel och går att anpassa efter olika branscher, redogör Olle Björk.

Framstående kunskap in-house
PartnerTech är bra på att leverera kvalitet genom hela kedjan. Speciellt tuffa krav gäller inom den medicintekniska branschen, eftersom applikationerna används för att förbättra livskvalitet eller rentav rädda liv.
– Vi följer alla gällande regelverk för medicintekniska applikationer. Vi levererar till våra kunder som finns i bl.a. USA och Kina, men eftersom de i sin tur levererar över hela världen måste vi kunna möta de regelverk som gäller för varje marknad. Vi är stolta över att ha tillgång till de här kunskaperna in-house.
I dagsläget arbetar 150 personer på uppdrag av PartnerTech i Åtvidaberg.