Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Peab djupt involverade i den svenska gruvindustrins utveckling

Peabs verksamhet i Kiruna går tillbaka till tidigt 1990-tal. Innan dess utförde man liknande uppdrag men under ett annat namn. Under de senaste 15 åren har Peab utvecklats kraftigt i Kiruna, och verksamheten omfattar idag allt från generell byggservice till komplexa industribyggen.

Peab är en rikstäckande aktör som satsar på god service och ett kundnära arbetssätt. Peab finns i princip där kunden finns, idag med lokalkontor över hela landet. Peab har även egna dotterbolag i Finland och Norge.
– Vi har en fördel med det stora företagets muskler, framförallt vid större projekt. Samtidigt har vi en lokal förankring vilket ger oss en unik kännedom om regionen som vi arbetar inom. Våra kärnvärden förkortas JUPP och står för Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Det är vår stora förhoppning att även våra kunder uppfattar oss så, säger arbetschef Mats Funck, med ansvar för Kirunaområdet.

Stora projekt inom svensk gruvindustri
Peab samarbetar mycket med bl.a. Boliden och LKAB och utför större entreprenadprojekt inom den svenska gruvindustrin.
– Vi arbetar bl.a. med långsiktiga projekt här. Vi är involverade i gruvföretagens utveckling både i Gällivare och Kiruna, och utför även en hel del byggentreprenader på uppdrag av andra lokala aktörer utanför gruvindustrin. Bland våra kunder finns idag bl.a. Kiruna bostäder, HSB, Landstinget och FAB, berättar Mats Funck.

Utveckling inom bygg- och anläggning
Projektchef Roger Berggren ansvarar för Peabs anläggningsverksamhet i Kiruna. Berggren berättar att kompetensen är bred, anläggningsenheten ansvarar för allt från fundament Vattenfall till stora samt mindre markprojekt.
– En utav våra främsta styrkor är att vi har all kompetens in-house. Vi har allt under samma tak, från schakt och gruvarbete till byggservice. Vi har under åren sett en enorm utveckling både inom bygg- och anläggning.
Funck berättar om byggsidans expansion, där man idag är över 40 anställda.
– För drygt ett år sedan etablerade vi en ny arbetsgrupp för Kiruna – Malmfälten. Vårt engagemang i den lokala industrin möjliggör även för vår egen expansion, menar han.

Nya lokala arbetsgrupper
LKAB fortsätter att investera och bygger nu bl.a. nya huvudnivåer. LKAB:s tillväxt påverkar även resten av regionen. Kiruna anses vara en av Sveriges snabbast expanderande kommuner idag.
– Vi är direkt involverade i utvecklingen. Vi är bl.a. delaktiga i LKAB:s investeringsprojekt i bl.a. Kiruna och Gällivare och kan med vår kunskap bidra till att expansionen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Då vi arbetar över ett större geografiskt område här planerar vi framöver bl.a. att förstärka organisationen ytterligare på anläggning för att kunna motsvara marknaden i malmfälten, säger Roger Berggren som avslutning.

Annika Gullberg
Maria Lind