Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Peab – Nordens samhällsbyggare år 2014

Efter flera års positiv utveckling är Peab Skellefteås största byggentreprenör med både bredd och spets. Peab arbetar rikstäckande och erbjuder alla tänkbara bygg- och servicetjänster som krävs för att skapa framtidens hållbara samhällen. Peab siktar dessutom högre än så – enligt visionen för 2014 ska Peab vara Nordens samhällsbyggare med fokus på Sverige, Norge och Finland.

Som rikstäckande aktör satsar Peab på god service och ett kundnära arbetssätt. Peab finns där kunden finns, idag med lokalkontor över hela landet samt egna dotterbolag i både Norge och Finland.
– Vi drar fördel av det stora företagets muskler, som vi kombinerar med vår lokala förankring för en unik ställning på byggmarknaden, kommenterar Göran Brandt, arbetschef i Skellefteå. Med god kännedom om regionen samarbetar vi med ett flertal av de stora industriföretagen, Skellefteå Kraft, kommunen och Boliden, för att nämna några.
Peab utför kontinuerligt större entreprenadprojekt inom den svenska gruvindustrin.
– Här handlar det ofta om mycket långsiktiga projekt. Vi är helt klart involverade i gruvföretagens utveckling, vi har ett antal medarbetare från Skellefteå som under en längre period arbetat nära gruvindustrin och vi ser en fortsatt stark utveckling inom detta segment.

Från bostadshus till evenemangsarenor
Idag har Peab ca 80 anställda i Skellefteå varav merparten (ett 60-tal) är hantverkare. Detta gör Peab till Skellefteås största byggentreprenör som drar fördel av att ha all kompetens samlad under samma tak.
– De senaste fem åren har vi byggt ett hundratal lägenheter i centrala Skellefteå inklusive en del service- och gruppboenden, berättar Göran Brandt.
I stadsdelen Sörböle, strax söder om Skellefteå centrum, har Peab uppfört två eleganta bostadshus om sju våningar vardera på uppdrag av HSB. Husen består av 36 lägenheter och i projektet ingick även för Peabs del utrymme för bilar och markarbeten. Båda husen var inflyttningsklara 2008.
Ett annat omfattande projekt i nära anknytning till centrala Skellefteå är Skellefteå Kraft Arena, hemvist för elitserielaget Skellefteå AIK. Här byggde Peab på totalentreprenad i nära samarbete med kommunen, och förvandlade Skellefteås gamla isstadion till en av Sveriges bästa evenemangsarenor. Arenan invigdes 2008 och är idag ett av Norrlands främsta landmärken.

Stärker företagets image gällande kvalitet och miljö
Förutom bygg- och anläggningsarbeten, totalentreprenader och samhällsprojekt erbjuder Peab byggservice med ett antal medarbetare som specialiserar sig på allt från vattenskador och butiksombyggnader till byte av tak på privatvillor, för att illustrera bredden.
– Vi kan konstatera att det råder en stor spännvidd när det gäller typer av uppdrag som vi kan ta oss an. För att stärka vår position och för att vi ska bli ännu mer heltäckande vill vi gärna bygga mer småhus och lägenheter i takt med att Skellefteå växer som bostadsort, säger Göran Brandt.
Peab Nordost, som Skellefteå tillhör, är nu mitt uppe i arbetet med att certifiera hela verksamheten enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Peab har sedan länge ett särpräglat arbetssätt vad gäller både kvalitet och miljö, men nu förstärks företagets image gentemot kunderna genom att man blir certifierade.