Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Peabs nya regionkontor i Umeå blir ett landmärke för hållbart byggande

Peab bygger en ny kontorsfastighet med skarpa miljöinslag för eget bruk i Umeå. Det är fråga om betydligt rymligare lokaler än de som Peab idag huserar i och fastigheten är avsedd för det nya regionkontoret i Umeå. Huset hör också till Sveriges första kontorsbyggnader av lågenergityp och markerar således Peabs uttalade strävan efter att skapa hållbarhet genom hela byggbranschen. För norra Sverige blir kontoret ett landmärke för hållbar byggnation med ny teknik och kommer förhoppningsvis också fungera som en inspiration för andra regioner.

Eftersom Peab övergripande strävar efter en grön prägel genom hela koncernen ter det sig naturligt att man satsar på miljöriktiga åtgärder för uppbyggnad av norra Sveriges nya regionkontor.
– Vi expanderar här i norr och som följd har vi blivit för trångbodda i våra gamla lokaler. Med den nya fastigheten vill vi visa att vi går i täten för hållbar byggnation och vi synliggör det genom att satsa på gröna lösningar i våra egna lokaler, inleder Susanne Hallberg, som är arbetschef i Umeå med ansvar för det nya bygget.

Har tänkt hållbarhet i allt
Energiförbrukningen uppskattas landa på ungefär hälften mot det som är normen i Sverige idag. Detta är möjligt tack vare tjocka väggar, bättre isolering och höga täthetskrav. Fastigheten beräknas kräva ca 55 kWh/m2 i tillförd energi vilket kan jämföras med Boverkets norm för kontor på dessa breddgrader, som är 120 kWh/ m2. Ett värde på omkring 70 brukar anges som gräns för att en byggnad ska få klassas som lågenergihus.
Hållbarheten sträcker sig över alla områden – från materialval till uppvärmning, ventilation och andra installationer.
– Vi satsar bl.a. på en inbyggd kylmaskin i ventilationsaggregatet för att kunna dra nytta av kyla utifrån när det är möjligt. Ventilationen optimeras och justeras automatiskt efter närvaro med CO2 styrning i alla rum. För att få ner energiförbrukningen ytterligare är all belysning närvarostyrd. Korridorer, kontor och konferenslokalernas system är optimerade så att belysningen släcks efter 20 minuter om ingen vistas i rummet, berättar Susanne.

Tydlig miljöprägel – även bra för arbetsmiljön
Huset beräknas vara inflyttningsklart till första veckan i september. Det ligger mycket vackert till vid Umeälven och omfattar drygt 2000 m2 lokalyta med ca 70 kontorsplatser. Man har satsat på arbetsmiljöförhöjande lösningar som exempelvis heltäckningsmatta för dämpad ljudnivå och avskilda kontor för bättre koncentration.
För att få bra balans mellan dagsljus och solinsläpp genom fönstren så är det större fönster i allmänna utrymmen och normalstora i kontor. På södra sidan är fönstren försedda med solavskärmning som styrs både automatiskt och även individuellt från kontorsrummen med en typ av screenduk som skyddar mot för mycket solljus om det behövs.

Vill inspirera andra regioner
Huset blir ett landmärke för Umeå och hela norra Sverige när det gäller hållbart byggande och minst lika mycket engagemang har lagts på fastighetens utsida som på insidan.
Arkitekterna Ulf Nordwall och Johan Fjellström har ritat byggnaden med hållbarhet i fokus, bl.a. med dubbla skikt som ger en tredimensionell fasad. I enlighet med Peabs koncept utgörs det första skiktet av fibercementskivor i olika färger. På detta monteras ett raster av liggande trä. Komplett med uppåtriktad belysning ska helheten skapa ett spännande skuggspel och ge intryck av en levande fasad.
– Representanter för fastighetsförvaltningen i Tyresö kommun har redan varit på besök för att samla idéer om hur vi arbetar här och förhoppningsvis kommer bygget av det nya kontoret att inspirera aktörer i andra regioner till att satsa på hållbart byggande, säger Susanne Hallberg avslutningsvis.