Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Peabskolan utbildar eftertraktade hantverkare

Peab är samhällsbyggaren som börjar från grunden. Genom att starta en egen hantverkarskola ser Peab till att det finns duktiga samhällsbyggare även i framtiden. Peabskolans Rickard Klanglund konstaterar att samhällsutvecklingen är beroende av kompetenta hantverkare – ett arbete inom byggsektorn är en säker framtidssatsning.

Peabskolan etablerades 2006 och har på mycket kort tid rönt stora framgångar. Här får eleverna en unik chans att utvecklas till duktiga hantverkare som verkligen eftertraktas på arbetsmarknaden. Peabskolan finns idag i Ängelholm, Solna och Malmö.
Peabskolan utmärker sig genom att även ta emot elever som saknar gymnasiebehörighet men som har potential att bli duktiga hantverkare. Förutom det nationella gymnasieprogrammet bygg-och anläggning erbjuder Peabskolan de två introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion.
Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet utbildas inom fyra huvudområden vilket leder till yrkesrollerna snickare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare. Under utbildningstiden tillämpas mycket praktik på Peabarbetsplatser där eleverna får lära sig yrkesskicklighet i en naturlig miljö tillsammans med utbildade handledare.
– Alla fyra inriktningarna är framtidsyrken, framhåller Rickard Klanglund. Samhället utvecklas hela tiden, och då krävs det kompetenta hantverkare. Vi utbildar samhällsbyggare, och över lag ser vi att det inom några år kommer råda brist på arbetskraft inom de traditionella hantverksyrkena.

Hållbarhet integreras överallt
Peabskolan startade i Ängelholm, och etablerades därefter i Solna och Malmö för tre år sedan. Skolan i Malmö är nu fullt utbyggd med 100 elever fördelade på de fyra styrkeområdena.
Hållbarhetsperspektivet vävs in i samtliga utbildningar från början, oavsett om man vill bli snickare, murare, anläggningsarbetare eller betongarbetare.
– Vi satsar på att arbeta projektinriktat, då lär sig eleverna hur det fungerar i verkligheten. Vi integrerar även hållbarhet i allt vi gör, och har bl.a. ansökt om att få börja arbeta projektinriktat med gröna tak, berättar Klas Lindelöf, rektor på Peabskolan i Malmö.
I höstas tog skolan i Malmö in tredje kullen elever, och den första kullen går ut nu till våren.
– Vi ser redan nu att våra elever eftertraktas på arbetsmarknaden genom att jämföra med de goda resultat som Ängelholm uppvisat, säger Lindelöf.
Klas tror att de flesta kommer att få arbete inom Peabkoncernen. En del kanske också startar eget. Det finns även goda möjligheter att läsa vidare vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.
Peabskolan är en liten gymnasieskola där varje elev syns. Att utvecklas som människa är minst lika viktigt som att utveckla färdigheter i det valda yrket.
– Vi kommer inte att bygga ut befintliga skolor så att de blir större, men det kan tänkas att vi etableras med fler enheter framöver, säger Rickard Klanglund lite hemlighetsfullt som avslutning.