Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Pedagogiskt fönster skapar möjligheter för ett arbetssätt i tiden

De digitala lärobjekten ökar ständigt i omfattning, men de är sällan ordnade efter läro- och kursplanemål. I Pedagogiskt fönster sker en sådan tematisering vilket underlättar, inspirerar och skapar möjligheter för ett arbetssätt i tiden. Pedagogiskt fönster är en webbaserad resurs vilken innehåller tips på lärresurser på Internet, litteratur, filmer interaktiva spel och mycket annat. I takt med att datorer och andra digitala verktyg används i undervisningen ökar kraven på utbildning och kompetens. Både lärare och elever behöver hjälp att lära sig använda verktygen och Mediapoolen kan bistå med rådgivning, handledning och kurser.

Det mesta av medieutbudet är digitalt men det finns även hänvisningar till tryckt material och aktiviteter i det pedagogiska fönstret. Varje tema innehåller tips om hur man använder materialet. Tipsen är utarbetad av mediepedagoger, bibliotekarier och filmpedagoger. Det Pedagogiska fönstret är tänkt som en hjälp för lärare när de planerar och genomför undervisningen.
Det tematiskt ordnade innehållet hjälper lärare att hitta olika medier. Tanken med detta är en större variation i undervisningen.

Ann-Britt Dahl, Mediapoolens vd, berättar att företaget firar tioårsjubileum i år. Mediapoolen har tjugofyra medarbetare. De innehar tjänster som media- och filmpedagoger, bibliotekarier, ljudtekniker, säljare, kundpersonal och chaufförer. All personal är väl motiverad och engagerad i sina arbetsuppgifter. Ann-Britt Dahl berättar vidare att projektet har mottagits väl och det varit ett stort intresse för det pedagogiska fönstret. – Allt fler inser fördelarna. Inriktningen är alla kommunala skolor och friskolor. Det är realistiskt att räkna med att cirka 650 skolor använder sig av fönstret i våra regioner. – Vi är väl rustade för att våra kunder, både, personellt och tekniskt, ska kunna lära sig att hantera den nya tekniken infogar Maria Zell. Hon arbetar som mediepedagog. Mediapoolen arbetar kontinuerligt med att utforma nytt innehåll och använder alltid den senaste tekniken. Vi vill att det Pedagogiska fönstret ska uppfattas som ett smörgåsbord där det finns möjligheter att hitta olika medier. Fönstret ska också vara en tillgång och hjälp för pedagogerna i deras planeringsarbeten. Behoven styr inriktningen.

Kommunägt företag
Mediapoolen Västra Götaland AB är ett kommunägt företag som ger service till framför allt kommunernas skolor inom läromedelsområdet. Även annan kommunal verksamhet kan använda sig av bolagets tjänster. Försäljning, bibliotekstjänster, utställningar, utbildningar, skolbio, äldreomsorg och läromedel är några exempel. Mediapoolen kan tack vare sin mångåriga erfarenhet erbjuda teknik, service och tjänster som är speciellt anpassade för skolan behov och dess pedagogiska tillämpning. Produkterna är noggrant utvalda både när det gäller kvalité, lämplighet, pris och lätthanterlighet. Mediapoolen erbjuder också sina kunder montering och installation av både enskilda komponenter och kompletta klassrum. Väljer en kund att köpa AV- utrustning hjälper Mediapoolen till med rådgivning och produktval. Gäller det större investeringar lämnar företaget en offert på materialkostnad och montering. Företaget skräddarsyr utbildningar till kunder som önskar det.

Bibliotekstjänster
Sveriges riksdag bestämde 2010 att alla skolor skall ha ett bibliotek. Mediapoolen erbjuder skolbibliotek tjänst till alla skolor som saknar eller inte har möjlighet att upprätta ett eget bibliotek. Mediapoolen har erfarna bibliotekarier, som tematiskt och strukturerat, med utvald litteratur efter styrdokumentens kunskapsmål och elevernas behov och läsförmåga, hjälper till att bygga upp ett bibliotek. Varje år sker en uppdatering av varje tema. Biblioteket är därför alltid nytt och fräscht. I Borås och Skövde har Mediapoolen utställningar med tryckta läromedel. Utställningarna uppdateras kontinuerligt med nytt material. Utställningen riktar sig i första hand till grundskolan.