Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

People First är det som gäller för Semcon

Teknikkonsultbolaget Semcon gör en mycket spännande utvecklingsresa tillsammans med sina kunder och medarbetare. Genom att alltid sätta människan i fokus enligt strategin People First, kan Semcon som teknikintensivt företag säkerställa att det alltid blir rätt lösning för varje kund – och rätt uppdrag för varje medarbetare.

Teknik i all ära – men det är människorna som utvecklar tekniken som är de verkliga hjältarna. I alla fall på Semcon. Redan under projektplaneringen diskuteras vikten av att kunna fokusera på mjuka värden med kunden, eftersom det är ett faktum att medarbetare som trivs och känner delaktighet också kommer att prestera bättre. Det ligger alltså i allas intresse att värna om konsulten som utför jobbet.

För den som söker inspiration
Semcon är som teknikkonsultbolag verksamma på en ytterst konkurrensutsatt marknad. Då är det extra viktigt att konkurrera med sunda värden, som till exempel att vara en bra och utvecklande arbetsgivare. Det är grundtanken bakom People First hos Semcon.
– För att vi ska kunna locka de bästa medarbetarna till oss så måste vi visa att vi sätter dem först. Vi har spännande uppdrag och utvecklingsmöjligheter för våra konsulter och vi låter varje medarbetare ta plats och få vara med och bestämma hur vi som företag ska utvecklas. Jag tror personligen att många söker inspiration och väljer arbetsgivare som kan ge utmaningar i form av spännande uppdrag, säger Jennica Ivarsson, gruppchef inom affärsområdet Engineering & Digital Services på Semcon i Karlstad.
– En viktig del i att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt vara kundernas förstahandsval, är att vi lyckas matcha varje uppdrag med rätt kompetens – och med rätt person för just det uppdraget, hos just den kunden.

För den som vill förändra
Semcon har en väldigt stor bredd av uppdrag och söker medarbetare som vill vara med och påverka och bygga framtidens tekniska lösningar för kunder som värdesätter långsiktigt hållbara arbetssätt.
– Det vi erbjuder är möjligheter att vara med och bygga Semcon och våra kunders verksamheter för framtiden. Det med en kultur som har högt i tak och där man blir sedd för sin kunskap och sina insatser, både av oss på Semcon och av våra kunder. Vi har mycket på gång och vi driver projekt som kommer att förändra hur vi ser på teknikens möjligheter för all framtid, säger Jennica Ivarsson lite hemlighetsfullt.
Semcon har framtiden för sig – för vem skulle inte vilja vara med på en så pass spännande resa?