Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Personlig bankman – nu även för företag

Kan en bank som kammat hem titeln som Nordens största även vara personlig? Svaret är ja. Nordea förenar den stora bankens resurser med nära kundrelationer genom lokal förankring. Genom att mynta begreppet ”It’s all about people” tydliggör Nordea ambitionen om att vara den personliga banken med ett utbud skapat av människor för människor.

Nordea vidareutvecklar konceptet personlig bankman för förmånskunder. För att bli förmånskund krävs inte att man sitter på ett jättekapital att investera, utan att man helt enkelt har Nordea som förstahandsval och sköter det mesta inom privatekonomin via Nordea.
– En vanlig husfinansiering är exempel på vad som krävs för att bli förmånskund, förklarar Peter Green, kontorschef i Västervik med fokus på privatkunder.

Allt under samma tak för bättre kundfokus
I Västervik finns privat- och företagstjänster samlade under samma tak. Här finns en storkundsenhet, en skräddarsydd enhet för medelstora företag samt personliga bankrådgivare för mindre företag och deras familjer.
– Eftersom den personliga rådgivaren kopplas till både företaget och ägarens familj så ställs naturligtvis höga krav rent kompetensmässigt, poängterar Henrik Jonsson, företagschef för nordöstra delen av regionen omfattande Västervik, Oskarshamn och Vimmerby.
Som personlig rådgivare för mindre företag måste man vara insatt både vad gäller privatekonomi och företagsrelaterade frågor.
– Vi har skapat bra möjligheter för en bättre helhetssyn där vi ser hela företaget liksom hela individen bakom företaget. Vi täcker i princip allt man kan tänka sig inom det finansiella, och har kapacitet för att ta hand om allt från de allra största börsnoterade bolagens behov till de allra minsta entreprenörernas vardagsekonomiska bestyr.

En kontakt till allt
Med lokal förankring har Nordea god kännedom om traktens näringsliv och företagen som verkar i regionen.
– Vi arbetar proaktivt, går det bra för kunderna går det bra för oss, understryker Henrik Jonsson.
Sedan årsskiftet erbjuds en helt ny tjänst – personlig bankrådgivare för företag. Konceptet bygger på att man ska ha en och samma kontakt till allt, ökad tillgänglighet och översiktlighet skapar en enklare vardag för kunderna.
– Vi brukar säga att vi har gått från att vara en traditionell transaktionsbank till en modern relationsbank, säger Peter Green.

Ambassadörer för ungdomar
Nordea tar sitt samhällsansvar till en ny nivå. Den ekonomiska aspekten börjar tidigt i livet, därför går Nordea ut och informerar barn och ungdomar för att sprida kunskap om olika frågor som rör privatekonomin. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever.
– Konceptet är helt nytt och bygger på att medarbetare anmäler sig själva till att bli ambassadörer som besöker skolor runtom i regionen. Satsningen är också en del av vår ambition om att arbeta proaktivt genom att sprida kunskap, menar Peter Green.