Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

PGF Tåg driver Jönköpingsregionens viktigaste kombiterminal med sikte på nationell utveckling av järnvägen

Vaggeryds nybyggda kombiterminal för med sig goda tillväxtmöjligheter för hela regionen. Terminalen knyter ihop olika transportslag och skapar samtidigt möjligheter för en betydligt effektivare logistik med multimodala transporter till och från Vaggeryd. PGF Tåg AB driver den nya terminalen som byggs med EU-medel och som utmärker Vaggeryd som ett av regionens viktigaste transportnav.

PGF-koncernen har sedan etableringen av det första bolaget 1992 präglats av en stark framåtanda. Grunden till det företag som allteftersom vuxit till en koncern med tre dotterbolag finns i Peter Rostedts åkeri som 1997 bytte namn till PGF AB då Rostedt fick sällskap av två delägare. Från början omfattande verksamheten enbart trailertransporter av PGF Trans AB, idag förlitar sig PGF på multimodala transportlösningar där järnvägen utgör det snabbast växande segmentet genom PGF Tågs verksamhet.

Lagerytor som alla vill åt
PGF Logistik AB som bedriver 3PL-verksamhet i lokaler i Vaggeryd, har byggts i etapper eftersom nya idéer har tillkommit allteftersom. Från början byggdes 3000 m2 lageryta som färdigställdes 2006, men snabbt kunde man konstatera att med den starka tillväxt som regionen genererade krävdes en markant utökning. Under 2009 kunde man således ta i bruk ytterligare 7500 m2, och lagerutrymmet fylldes snart till bredden. Det är den typ av lokaler som alla vill ha, med högt i tak och mycket goda in- och utlastningsmöjligheter.
– Lagerytorna fylldes alldeles innan finanskrisen bröt ut men tömdes till stor del under 2009. I takt med att omvärlden återhämtat sig har också lagerverksamheten ökat igen och är nu åter stabil, förklarar sälj- och marknadschef Henning Berggren, som kom in i företaget 2010 efter att ha varit verksam som speditör för sjö- och flygfrakt i en större koncern.
Med kombiterminalen som PGF Tåg driver och med PGF Logistiks toppmoderna lagerlokaler som håller en mycket hög standard, kan PGF erbjuda en attraktiv logistiklösning.
– Vi har ett webbaserat lagersystem där våra kunder kan hantera sina lagerflöden via nätet i realtid var man än befinner sig i världen. Såväl kombiterminalen och lagerytorna kan hantera oförtullat gods i samarbete med Logent Customs AB.

Större projekt i kommunens regi
Något som verkligen utmärker Vaggeryds kombiterminal, förutom tillgången till toppmoderna system och lagerutrymmen, är att terminalen byggts på initiativ av en privat aktör. Oftast drivs projekt av den här typen av kommuner, men Vaggeryds kombiterminal är en produkt av en driftig privat aktör som drog igång pendeln från Göteborgs Hamn till Vaggeryd.
– Man behövde ett effektivare sätt för att hantera containrar och beslutade sig då för att undersöka möjligheter för att uppföra en kombiterminal intill Vaggeryd Cell AB på Götafors industriområde. Vaggeryds kommun kom dock in under resans gång, bl.a. tack vare goda möjligheter att förvärva mark i kommunens regi, berättar Henning Berggren.
Projektet utökade markant i storlek och fick EU-medel, man lät bl.a. bygga en bro över järnvägen och en rondell anlades också.
– Projektet blev betydligt större i kommunens regi, och terminalen tillhör idag Vaggeryds kommun men arrenderas av oss. Idag hanteras hela tågset på upp till 650 meter med täta avgångar här i den nya terminalen.

För den svenska järnvägens utveckling
Ett bekymmer för framtiden är att spåret är oelektrifierat mellan Nässjö – Vaggeryd – Värnamo. Om banan var elektrifierad skulle den mycket väl kunna användas för att avlasta passagerartrafiken vid överbelastning på huvudbanan.
– Eftersom vi hanterar tunga godståg mellan Vaggeryd och Värnamo kan vi förhoppningsvis driva på investeringar för att få spåret elektrifierat inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi vill även få igång trafik mellan Vaggeryd och Halmstad, att knyta ihop strategiskt viktiga hamnar med inlandsterminaler är ett steg i rätt riktning för den svenska järnvägens utveckling, menar Henning Berggren.