Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

PICAB skapar nya dimensioner i fundamentala processer

Norrländska teknikkonsultbolaget PICAB servar den svenska bygg- och anläggningsbranschen med trygga helhetslösningar där samma leverantör är med under hela processen – från projektering till dokumentation. Som ett av landets vassaste företag inom mätteknik och dokumentation är PICAB även en viktig samarbetspartner för bl.a. kraftbolag, gruvindustrin och fastighetsbolag.

PICAB finns från Uppsala till Gällivare med huvudkontor i Jokkmokk. I Luleå har man funnits i nära 20 år. På koncernnivå arbetar PICAB med mätkonsulting, dokumenthantering, GIS-konsulting samt beredning.
I Luleå finns framstående kompetens inom området mätteknik, ett arv som förvaltats under decennier. Från Luleå servas hela Norrbotten med mätkonsultation, inom dokumentation är man rikstäckande.

Viktig roll i samhällsutvecklingen
Genom att PICAB arbetar med de fundamentala processerna för byggnation och kraftetableringar fyller man en viktig funktion i den hållbara samhällsutvecklingen. Bland kunderna, som även ses som viktiga samarbetspartners, finns bl.a. NCC, Skanska, Peab, Vattenfall och E.ON.
Norrland är traditionellt starka kompetensmässigt framförallt inom kraftsektorn. PICAB har exempelvis medverkat i ett antal vindkraft- och eldistributionsprojekt med stor framgång.
PICAB har även ett eget minikraftverk mellan Jokkmokk och Porjus. Det var för övrigt i Porjus som företaget först etablerades för snart 20 år sedan av Johan Rydström, idag majoritetsägare och koncernchef. Ackra Invest äger 25 procent och Vattenfall resterande 35 procent.

Exklusiv återförsäljare av Topcons sortiment
Koncernledningen förväntar sig se en expansion i samband med en snabbare utveckling mot högteknologi inom områdena för mätutrustning och maskinstyrning. Det man vill satsa extra mycket på är mätteknik med kontinuerliga utbildningsinsatser.
Som en del av förverkligandet av ambitionen är PICAB exklusiv återförsäljare av Topcons hela produktprogram av GPS, totalstationer och maskinkontroll. Till totalerbjudandet hör även support och service, PICAB ser till att de digitala lösningarna fungerar felfritt i alla lägen och kunden kan räkna med en hög driftsäkerhet.
Johan Rydström berättar att man är väldigt lyhörda när det gäller teknikutveckling.
– Laserscanning är ett bra exempel på en ung teknik som är på frammarsch, säger han. Våra kunder kan snabbt dra nytta av fördelarna med att scanna av stora områden utan att behöva genomgå komplicerade och tidsödande mätprocesser. Man får snabbt tillgång till stora mängder information.

Noggrannhet på millimeternivå
PICAB har för avsikt att expandera, men bristen på kompetent arbetskraft utgör en stor utmaning. Det tar minst fem år att bli en riktigt duktig mätkonsult, arbetet kräver mycket strategiskt och logiskt tänkande och ställer höga krav på konsultens förmåga att tänka långsiktigt.
De projekt som PICAB arbetar med kan bl.a. handla om planering och placering av hus och järnvägar där noggrannheten är på millimeternivå. PICAB:s styrka ligger i företagets utvecklade kunskap, där man hela tiden strävar efter att vidareutveckla kompetens och integrera ny teknik.