Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Planning & Logistic – kunskapsföretaget som levererar lite mer

Kunskapsföretaget Planning & Logistic AB brinner för projektstyrning. Med djupgående kompetens kan företaget ta sig an vilket uppdrag som helst, inom de flesta branscher, och vidareutveckla processer för att driva även de mest kritiska projekt. Nu breddas verksamheten, efter ett stort antal lyckade projekt inom kraftsektorn vill Planning & Logistic nu visa vad man går för även inom andra branscher.

I drygt tio år har Planning & Logistic erbjudit marknaden kvalificerade tjänster inom projektledning, process- och projektstyrning, dels genom tillsättning av egna konsulter och dels genom olika utbildningsinsatser.
Planning & Logistic arbetar framförallt nära kraftindustrin, och tillsammans med branschens främsta aktörer driver man kraftsektorn mot nya höjder och utgör framförallt det professionella projektledningsstöd som krävs för stora installationsprojekt.

Global skala
Idag har Planning & Logistic uppdrag över hela världen eftersom företag inom kraftsektorn ofta verkar på global nivå. Planning & Logistic har djupgående kompetens inom alla områden som rör effektiv projektledning, från renodlade konsulttjänster inom planering, projektledning och administration till teknisk kompetens för genomförande av speciellt komplexa projekt.

Egenutvecklade PMI-processer
Stefan Danielsson etablerade företaget år 2000 efter att ha arbetat med projektstyrning sedan slutet av 1980-talet. Att bygga upp företaget med hjälp av vedertagna processer var målsättningen redan från början. Planning & Logistic använder sig av metoder vidareutvecklade från PMI-processen. PMI är ett system för projektledning som används speciellt vid komplexa projekt med snäva kostnads- och tidsramar.
– Vi arbetar nästan uteslutande i komplexa och krävande miljöer, eftersom vi verkar mycket inom kraftsidan. Eftersom konkurrensen ökar inom alla branscher så är det av yttersta vikt för företag inom alla branscher att se om sina processer för att skapa lönsamma projekt som klarar uppsatta tidsramar.
Stefan förklarar vidare att man skapar stöd för beslutstagare med hjälp av strukturerade, effektiva processer. Planning & Logistic levererar med andra ord en värdeladdad tjänst som skapar fokus för vilket projekt som helst. Att hålla sig inom tids- och kostnadsramen är exempel på mål som är lättare att uppnå om Planning & Logistic får vara med från början.

Mångfald stärker
Planning & Logistic breddar verksamheten under 2011. De vedertagna metoder som används för projekt inom kraftsektorn går även att applicera inom andra segment, en möjlighet man vill ta vara på.
– Vi är fortfarande ett litet bolag med under tio anställda. Vi kommer att förstärka vår egen organisation rent kompetensmässigt, vi vill även i fortsättningen representera en stor mångfald med kompetens från ett flertal branscher, berättar Stefan Danielsson.
Planning & Logistic är ett kunskapsföretag som kan leverera lite mer. Förutom att samtliga konsulter certifieras enligt kvalitetsdirektivet IPMA så driver företaget även egen utveckling av PMI-processer. Planning & Logistic är därför det mest optimala alternativet för professionell projektstyrning ur ett långsiktigt perspektiv.