Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

PMC på väg mot toppen efter omfattande kraftsamling

PMC Group är Nordens ledande hydraulikkoncern med världen som marknad. Efter drygt 50 år i branschen har PMC vuxit till en av de största, och framförallt en av de mest heltäckande applikationsleverantörerna på marknaden för avancerade hydrauliktjänster.

PMC har en stark ställning över hela Norden. Huvudkontoret finns i Helsingborg, och av koncernens elva dotterbolag finns fem i Sverige. PMC är en av Nordens ledande leverantör av hydrauliksystem, komponenter och tjänster i Norra Europa. PMC verkar framförallt inom teknikområdet hydraulik, men har även framstående kompetens inom bl.a. pneumatik, smörjteknik och elektromekanik.

Möter dagens tuffa krav
Dotterbolaget PMC Hydraulics verkar över hela Sverige och framförallt inom branscher såsom energi, industri, marin samt mobila system (omfattar arbetsfordon, entreprenadmaskiner och andra mobila enheter). Gemensamt för alla dessa branscher är ett starkt internationellt inslag, som kräver att PMC som koncern kan följa kunden ut i världen.
– Som heltäckande leverantör av allt från hydrauliksystem, cylindrar och komponenter till service- och underhållstjänster kan vi erbjuda mycket kundspecifika lösningar som möter dagens tuffa, marknadsspecifika krav, kommenterar Mikael Lundgren, VD för PMC Hydraulics.

Väl rustade efter omstrukturering
2008 påbörjades arbetet inom koncernledningen att omstrukturera den svenska verksamheten.
PMC Hydraulics skapades genom en sammanslagning inom koncernen av INAB och Gustaf Terling samt av HL Hydraulikleverantörens hydraulikverksamhet och av Hydraul Syds (Nuvarande PMC Hytech) verksamhet i Göteborg och Lidköping.
Gustaf Terling hade varit verksamt inom hydraulikområdet sedan mitten av 1950-talet. INAB startade sin verksamhet 1972 och hydraulikverksamheten inom Hydraulikleverantören har sina huvudrötter i företaget Hydraulik Consult som startades 1967. Intressant är också att inom INAB fanns rester av Vickers som på 60- och 70-talet var ett av de ledande hydraulikföretagen i Sverige. Förändringen har inneburit en rejäl kraftsamling av kompetens tillgänglig för företagets kunder. Mikael fortsätter:
– Naturligtvis innebär det en utmaning att genomföra en förändring av den här storleken. Omorganisationen omfattar ett stort antal medarbetare från olika enheter, samtliga med olika kulturer och arbetssätt. Idag kan vi dock skörda frukten av våra ansträngningar. Målet var att vi skulle stå klara och därmed också väl rustade när konjunkturen vänder, så har det också blivit.

Ökat samarbete mellan företagen inom PMC Group
Den målmedvetna satsningen på att följa med kunderna i deras expansion i världen och kundernas önskemål om större leveransåtagande har lett till ett allt större samarbete mellan de företag som finns i koncernen. Detta sker samtidigt som man bevarar den lokala verksamheten i Norden där företaget har sina rötter.
Koncernens affärsidé lyder: ”PMC Group skall vara Nordens ledande leverantör av hydrauliksystem, komponenter och tjänster i Norra Europa. PMC Group skall ha en global position inom valda segment och följa kunderna i deras expansion i världen.” Här kommenterar Mikael:
– Affärsidén gäller också för oss inom PMC Hydraulics. Vi skall vara s.k. Solution Providers. När vi utformar systemlösningar har vi tillgång till alla varumärken. Detta tillsammans med att vi har de bästa hydraulteknikerna i Sverige är en oerhörd styrka. Vi kan välja de bästa komponenterna för en viss funktion, anpassa till kundens önskemål eller t.ex. tillhandahålla ett alternativ med kända varumärken och ett lågkostnadsalternativ för samma funktion.
PMC Hydraulics nådde 2010 en omsättning på 330 MSEK och ser en stark tillväxt de kommande åren. Omsättningen fördelar sig ungefär lika mellan seriekunder och slutanvändare. Den geografiska spridningen över hela landet är viktig för att skapa nära kundrelationer. För närvarande satsar man på resursförstärkning på den viktiga marknaden i Norrland där PMC Hydraulics både förstärker anläggningen i Örnsköldsvik samt närvaron i både Kiruna och Luleå.