Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Polyamp med och säkerställer samhällets basfunktioner

Om man inte arbetar inom elindustrin så funderar man nog inte så mycket på spänningsomvandlare. Men utan spänningsomvandlare skulle vår vardag inte fungera, eftersom elen inte skulle kunna distribueras till varken hushåll eller arbetsplatser. När elen framställs och transporteras är spänningen så hög att anslutningarna i våra hem inte kan ta emot den. Spänningsomvandlare löser den problematiken.

Att utveckla och tillverka spänningsomvandlare är inget man gör över en natt. Det vet man på Polyamp, företaget som ligger i framkant när det gäller spänningsomvandlare, nätaggregat och växelriktare sedan flera decennier.
– Detta är saker som omger oss nästan var vi än befinner oss idag, men som är så avgörande för infrastrukturen och samhällets övriga basfunktioner att de flesta tar dem för givet, säger Annelie Lindgren, fabrikschef på Polyamp i Åtvidaberg.

Varför spänningsomvandlare?
Spänningsomvandlare finns överallt där det finns mänsklig aktivitet, verksamheter och bebyggelse.
– Om man tar tåg som exempel, så behövs el både för att driva tåget och för att det ska vara upplyst i gångarna, för att vi ska kunna koppla in och ladda våra bärbara datorer och så vidare. Driften kräver el i en viss spänning, och belysningen en annan och betydligt lägre spänning. Det är spänningsomvandlarens jobb att se till att allt fungerar felfritt, dag efter dag, år efter år, förklarar Annelie Lindgren.
Polyamp har tillverkat spänningsomvandlare och dess kringprodukter i över 50 år. Den höga tekniska kompetensen är helt avgörande, att förstå kundernas behov och kunna lösa problem.
– Det är klart att det finns andra tillverkare på marknaden, men jag tror inte att de har lika djup kunskap som vi har. Vi kan bygga och anpassa våra produkter helt efter kundens krav och behov. Vi är med från steg ett och skräddarsyr säkra, pålitliga lösningar för varje kund, tillägger Annelie.
Att kvalitet och pålitlighet, driftsäkerhet och trygghet är avgörande när man ska installera något i ett kärnkraftverk till exempel, är nog uppenbart för de flesta. Den långa livslängden på Polyamps produkter är också avgörande i exempelvis offshore-installationer.

Utvecklar även magnetminskydd
Polyamp skiljer sig från mängden på flera sätt. Utöver spänningsomvandlare för strömförsörjning tillverkas det inom företaget även magnetminskydd för den marina sektorn. Här har Polyamp utvecklat ett eget programvarupaket som kallas Swecade, som används för att förutspå fartygs magnetiska signaturer och designa slingor till magnetminskydd. Programvaran kan anpassas för att fungera med kundens egna system.
Polyamp arbetar i nära samarbete med varv och slutkund vid dimensionering av avancerade magnetminskydd till fartyg av olika fartygsklasser, från den minsta obemannade RIB-båten upp till stora hangarfartyg. Programvaran används även för att analysera och dokumentera fartygssignaturer under mätningar vid fasta och portabla mätstationer.
– Det är ett mångårigt utvecklingsarbete som ligger bakom magnetminskyddet. Marknaden är global, och vi tillverkar både hårdvaran i form av skåp för utrustningen samt mjukvaran som garanterar funktionen. Att den här typen av kunskap och kompetens finns i Åtvidaberg är det nog inte så många som vet om, men väl värt att upplysa fler om, säger Annelie Lindgren.