Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Polygon i Karlstad – en specialist på vattenskador

Polygon är en global organisation med en komplett portfölj av tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, fuktstatusbesiktningar och temporär klimatkontroll.
Polygon i Karlstad sysslar främst med vattenskador i fastigheter och har hela Värmlands län som upptagningsområde.

Polygon erbjuder servicetjänster inom vattenskadesanering, brandskadesanering, läcksökning, industriell avfuktning, fuktutredning, fuktkontroll, klimatproblem samt temporär klimatkontroll.
Verksamheten bedrivs i 20 länder med cirka 300 servicedepåer och anpassas till förutsättningarna på varje lokal marknad. Totalt sysselsätter Polygon cirka 2.400 anställda.
Polygon Sverige AB hette tidigare Munters Torkteknik AB och fick sitt nuvarande namn den 1 oktober 2010.
I Sverige har företaget sedan 40 år hjälpt försäkringsbolag, fastighetsbolag och industriföretag med fukt- och vattenskador samt klimathantering.
Polygon Sverige har cirka 150 anställda på cirka 35 platskontor runt om i landet och tillsammans utförs över 25 000 uppdrag per år.
På Polygon i Karlstad sysselsätts fem anställda.
– Vi hanterar främst vattenskador och försäkringsskador och våra stora kunder är försäkringstagare och försäkringsbolag, berättar Peter Bengtsson, depåchef på Polygon i Karlstad.

En opartisk bedömning
– Fördelarna med att anlita oss är att kunderna får en opartisk och rättvis bedömning av skadan. De får också ett åtgärdsförslag som är miljömässigt riktigt, säger Peter Bengtsson.
Polygons erfarenhet och sakkunskap gör att man kan upprätthålla en genomgående hög standard på sina tjänster. Det innebär en stor trygghet när det behövs som mest för den skadedrabbade som befinner sig i en utsatt situation.
Framförallt garanterar Polygons ständiga investeringar i sina medarbetare, teknik och utrustning att företaget kan fortsätta leverera samma höga kvalitet år efter år.

Utbyter kunskaper
De olika enheterna inom Polygon hjälper varandra och utbyter sakkunskap och know how över gränserna.
– Nästa vecka ska en av våra medarbetare åka till England och visa våra kollegor hur vi torkar vatten med något som heter värmestavar och han i sin tur ska lära sig hur man söker läckage. Sedan delar han med sig av vad han lärt till oss andra, berättar Peter Bengtsson.
Peter känner ingen oro inför framtiden för företaget Polygon.
– Nej, det finns hur mycket jobb som helst. Väderläget med översvämningar, orkaner och annat gör att det blir toppar och vi har hela tiden uppdrag från våra kunder.
Peter Bengtsson har arbetat på Polygon sedan 2006 och är depåchef sedan 2012.