Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Praktikplatsen – en bro mellan skola och näringsliv

Praktikplatsen är ett av flera utbildningsprojekt inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Praktikplatsen verkar för en tätare samverkan mellan näringsliv och skola, framförallt genom att skapa förutsättningar för praktikverksamheten i GR:s 13 medlemskommuner. Genom Praktikplatsen möts skola och näringsliv, projektet vänder sig till grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Praktikplatsen arbetar efter en enkel modell, men själva uppdraget är komplext. Verksamheten består av att förmedla arbetslivskontakter till skolor, för att öka anställningsbarheten och främja för ett sunt klimat på arbetsmarknaden. Praktikplatsen har idag ett stort kontaktnät som sträcker sig över hela regionen, företag inom alla branscher finns representerade.

Initiativ från näringslivet
Praktikplatsen är ett projekt som startats på initiativ från näringslivet, som i början av 2000-talet uttryckte en önskan om en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Grundtanken var enkel: en bättre dialog med skolan skulle medföra större tillgång på arbetsmarknadsspecifik arbetskraft.
Praktikplatsens hemsida, Praktikplatsen.se, är ett omfattande verktyg som hjälper skolor, kommuner och företag att hantera praktikverksamheten på ett bra och översiktligt sätt. Eleverna får även själva tillgång till all information som finns på sidan samt vilka lediga praktikplatser som finns genom ett eget lösenord.

Kompetensutvecklar handledare
Samtliga praktikplatser är kvalitetssäkrade, och många har även specialutbildade handläggare som tar hand om praktikanter. Praktikplatsen erbjuder ett kostnadsfritt kompetensutvecklingsprogram för handledare ute på företag. Projektledare Annika Bjerrhede poängterar att det inte enbart är kommunala skolor som får tillgång till Praktikplatsens tjänster, utan även friskolor och andra privata inrättningar. Det som krävs är att man verkar inom någon av de 13 medlemskommunerna som GR har idag.

Vill expandera
Göteborgs Stad, regionens största arbetsgivare, har samordnat alla sina praktikplatser på Praktikplatsen.se.
– Detta är ett enormt steg för oss, som gör att vi kan erbjuda tusentals möjligheter för skolorna, från grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Framöver vill vi även integrera högskolan och kunna erbjuda attraktiva praktikplatser för dem. Det blir ett omfattande projekt, men vi ser mycket positivt på framtiden och kommer under 2010 att satsa på en expansion rent kapacitetsmässigt, berättar Bjerrhede.
Praktikplatsen är en företagsmodell för andra regioner i Sverige. Under åren har man fått mycket beröm från både nationella och internationella aktörer. Praktikplatsen blev nominerade för GötaPriset 2009 och kommer att även presenteras under Kvalitetsmässan 2011.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind