Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Preem lanserar svensk världsnyhet med Evolution Diesel

Den 9 april lanseras Preems Evolutions Diesel för allmänheten. Produkten har redan introducerats på marknaden för tunga fordon och används inom entreprenadbranschen av bl.a. Skanska. Evolution Diesel minskar koldioxidutsläppen med hela 16 procent, har en stor andel förnybart innehåll och kostar dessutom inte mer än vanlig diesel. Det är med andra ord en revolutionerande världsnyhet som ligger rätt i tiden, inte minst med tanke på klimatdebatten.

Preem står för 80 procent av Sveriges totala raffinaderiproduktion. Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil hör till världens mest miljö- och energieffektiva anläggningar. Tack vare stora miljöinvesteringar i bl.a. renings- och förbränningsteknik släpper Preems raffinaderier ut 20 procent mindre koldioxid, 70 procent mindre kväveoxider samt hela 90 procent mindre svaveldioxid jämfört med medelraffinaderiet i Europa. Dessutom levererar Preem spillvärme till Göteborgs stad, Volvo och Lysekils kommun.

Evolution Diesel för alla
Preem har uppgraderat anläggningen i Göteborg till ett bioraffinaderi av rang och klass. Här tillverkas förutom vanlig diesel stora mängder grön diesel, den nya produkten har som bekant fått namnet Evolution Diesel.
– Det är en världsnyhet vi tillverkar vanlig diesel av förnybar råvara. Idag består Evolution diesel till 15 procent av tallolja, dessutom låginblandar vi 5 procent rapsolja. Det innebär att Evolution Diesel består till 20 % av förnybar råvara. Talloljan får vi från Sunpine, ett norrländskt företag som förädlar restprodukter från pappersindustrin, berättar Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem AB.
Det unika med Evolution Diesel är att den fungerar i alla dieselfordon. Det underlättar markant för allmänheten att bidra till den hållbara utvecklingen genom att produkten är så pass tillgänglig. Man behöver inte investera i en ny bil, utan kan med befintlig teknik ändå köra miljövänligt. Dieseln har bland annat testkörts i mer än 100.000 mil, vilket motsvarar ca 25 varv runt jorden. Då har man följt upp emissioner, bränsleförbrukning, analysera motorolja och bränslefilter, samt loggat iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil diesel kunde noteras

Ekonomisk likväl som miljömässig fördel
Från den 9 april kommer man att kunna tanka Evolution Diesel på 270 Preemstationer över hela Sverige, samt på 100 Såifastationer för tung trafik. Men redan sedan 2010 har utvalda kunder kört på Evolution Diesel.
Att byta till Evolution Diesel innebär en stor insats för miljön, företagen sänker sina koldioxidutsläpp och kan därmed spara in även på utsläppsrätter. Det finns med andra ord även en ekonomisk fördel med att byta till Evolution Diesel.
För gemene man innebär det framförallt den goda vetskapen om att man gör något bra för miljön. Evolution Diesel kostar inte mer än vanlig diesel, och har precis samma egenskaper. Det borde därför också vara ett självklart val nu när möjligheten finns så enkelt serverad.

Utmaning i att hitta råvaror
Den stora utmaningen är tillgången på förnybara råvaror. Naturligtvis måste användandet av de förnybara resurserna också vara hållbart.
– Vi har löst det tekniska, och säkrat en viss tillgång på förnybara råvaror genom att investera i Sunpine. Vi söker nu efter fler källor för att kunna utöka produktionen framöver. Det finns många aspekter att beakta, vi får exempelvis inte konkurrera med livsmedelsindustrin gällande tillgång på råvaror eller bidra till andra miljöproblem till exempel avverkning av regnskog, poängterar Helene Samuelsson.
Idag ligger kapaciteten på 100 000 m3 tallolja, vilket blir till ca 600.000 m3 färdig Evolution Diesel. Ambitionen är att ersätta allt mer fossil olja med förnybara råvaror. Det kan man göra genom att utöka andelen grönt innehåll i dieseln eller att tillverka större volymer, och då måste man också hitta fler hållbara råvarualternativ.