Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Premiumpapper med världens lägsta miljöpåverkan

Lessebo Bruk tillverkar världens mest klimatvänliga papper. Närheten till råvaran ger minimala transportbehov, råvarans kvalitet ger en mer effektiv produktion utan svinn, brukets moderna processer garanterar en säker och ren arbetsmiljö. När högkvalitativt premiumpapper med lägsta möjliga miljöpåverkan efterfrågas finns bara ett alternativ.

Marknaden för pappersprodukter är en av världens med konkurrensutsatta, så det gäller att hitta sin nisch och erbjuda något som ingen annan har. Det har Lessebo Bruk lyckats med – ingen annan kan erbjuda premiumpapper med lika låg miljöpåverkan varken i Sverige eller någon annanstans.

Lanserar nytt förpackningsmaterial
Miljöfrågorna kommer även framgent att prioriteras. Samtidigt kommer Lessebo Bruk aktivt undersöka möjligheter för att bredda sin tillverkning och utöka antalet användningsområden för produkterna.
– Efterfrågan på premiumpapper för förpackningsindustrin stiger och här vill vi gärna vara med och utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Eric Sigurdsson, vd Lessebo Bruk.
Nyligen lanserades ett helt nytt förpackningsmaterial som är helt baserat på Lessebo Bruks finpapper. Det lämpar sig speciellt för tillverkning av förpackningar för högvärdiga varor där färgåtergivning i trycket är viktigt och där man söker en hög estetisk finish. Att utveckla en sådan produkt tar flera år, Eric Sigurdsson gläder sig åt lanseringen som gjordes tidigare i år.

100 olika nyanser
Parallellt pågår produktutveckling inom flera andra specialpapperssegment. Lessebo Bruk arbetar med närmare 100 olika nyanser varav elva är olika vita pappersnyanser. Få andra tillverkare har en lika bred färgskala att erbjuda.
– Som specialpappersbruk tillverkar vi relativt små volymer, det rör sig om cirka 35.000 – 37.000 ton i år, vilket gör att vi måste konkurrera med andra värden än ren volym. Det vi är riktigt bra på är snabb omställning i kombination med stora valmöjligheter för kunderna, poängterar Eric.

Framtidens arbetsplats
Lessebo Bruk tillverkar papper som kräver lite mer teknik och kunskap. För att bibehålla en hög kunskapsnivå i företaget måste Lessebo Bruk, precis som de flesta andra industribolag i regionen, se över sin kompetensförsörjning. Även här gäller det att vara konkurrenskraftig för att locka de bästa till branschen.
Lessebo Bruk har spelat en viktig funktion i regionens utveckling sedan 1693, och är fortfarande framtidens arbetsplats i Lessebo med omnejd. Många olika roller samlas inom Lessebo Bruk, som också är den största privata arbetsgivaren i Lessebo samt även en av de största i Kronoberg.
– Som samhällsengagerad aktör kommer Lessebo Bruk att fortsätta värna det lokala skogsbruket och som samarbetspartner stärka den lokala industrin kring Lessebo, lovar Eric Sigurdsson.