Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Previa – ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Previa erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering.
Att arbeta med en genomtänkt strategi kring hälsa är en god investering för både individ och organisation. När man tar tillvara de möjligheter, styrkor och tillgångar som finns hos företaget utvecklas både företaget och dess anställda. Att systematiskt analysera och fokusera på det som fungerar och som man vill se mer av bidrar till goda resultat.

– Det är vår önskan att få arbeta som en strategisk partner till företagen i Värmland. Att tillsammans med företagen utveckla arbetsmiljöarbetet med en hälsofrämjande inriktning ger ny inspiration och höjer produktiviteten, säger Pia Augustsson, distriktschef i Värmland.
Previa Värmland har kontor i Karlstad, Arvika och Charlottenberg. Företaget har 23 anställda och sex konsulter.
– Vi kallar oss för företagshälsa och inte företagshälsovård. Vi uppmanar företag och organisationer att satsa på sina medarbetare och investera i hälsofrämjande arbete. Många företag har redan upptäckt fördelarna med att arbeta proaktivt. Personalen utgör den främsta konkurrensfördelen för de flesta företag så det är betydligt mer kostnadseffektivt att arbeta med det friska och att arbeta med att bibehålla den goda hälsan, hävdar Pia Augustsson.

Rikstäckande verksamhet
Previa är en rikstäckande företagshälsa med stark lokal förankring.
Previas styrkor är att man har en bred och god kompetens inom företagshälsa, att man arbetar med det som är arbetsrelaterat och att man har kunskap att möta alla typer av företag inom alla branscher utifrån deras behov och förutsättningar.
Previa kännetecknas framför allt av en jämn kvalitet – oavsett var i landet man befinner sig så får man tillgång till samma tjänster. Såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande arbetsmetoder kvalitetsgranskas och uppdateras kontinuerligt i förhållande till aktuell forskning och lagstiftning.
– På det lokala planet har vi idag ett långsiktigt etablerat samarbete med flera av Värmlands främsta aktörer, utöver de företag som sedan länge är våra kunder och finns på många orter runt om i Sverige, säger Pia Augustsson.
All tänkbar kompetens finns samlad under samma paraply med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykloger, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast, hälsoutvecklare och organisationskonsulter.
Med tanke på hur många människors livsstil och arbetssituation ser ut idag är det viktigt att komma in som ett stöd i hälsoarbetet – ju tidigare desto bättre.

Utbildningar
Previa erbjuder utbildningar inom olika områden såsom ledarskap, hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Exempel på detta kan vara utbildningar i ledarskap, tobaksavvänjning, WellatWork, stresshantering, mindfulness, ergonomiutbildningar, utbildning i hjärt- och lungräddning samt utbildning av chefer i att tidigt se signaler på ohälsa och att systematiskt arbeta med dessa frågor.
– Vi genomför även olika kartläggningar, till exempel hälsoundersökningar. En hälsofrämjande hälsoundersökning är Balansprofil. Det unika i balansprofilen är förhållningssättet. Den utgår från det friska och utvecklar det som faktiskt fungerar bra. Med balansprofilen kan vi identifiera och utveckla medarbetarens och organisationens resurser och friskfaktorer.
Reflektioner kring balansen i livet är viktigt för nutidsmänniskan. Previa vill medverka till att kartläggningar följs upp och att resultatet används i företagets hälsoutveckling. Självklart genomförs även olika arbetsmiljömätningar och olika lagstadgade undersökningar.

En oberoende expertresurs
– Som företagshälsa arbetar vi med att vara en oberoende expertresurs till företagen, där vi ger råd och kan se möjligheter. Vi kan aldrig ta över något, det är företagen som äger sin egen arbetsmiljö, men vi kan och vill vara en resurs och en samarbetspartner, säger Pia Augustsson.
Aktivt hälsoarbete är en viktig del inom Previa. Att arbeta med helheten, där alltifrån hälsa och ledarskap till rehabilitering och arbetsmiljö inräknas, ger bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad hälsoinvestering för kunderna.
– Vi jobbar med processer där det systematiska arbetsmiljöarbetet har fokus och framför allt med återkoppling till företagen och cheferna. Företagsledarna uppskattar mycket att vi alltid återkopplar efter genomförda insatser, säger Pia Augustsson.

I ständig utveckling
Previa är i ständig utveckling och har nu lanserat ett komplement till den offentliga sjukvården – en privatvårdsförsäkring, som ger snabb hjälp vid behov av sjukvård. Konceptet är relativt nytt inom branschen och ytterligare ett bevis på att Previa strävar framåt som en heltäckande samarbetspartner.
– Vi finns också på sociala medier numera så det går bra att följa oss på både Facebook, Twitter och YouTube, säger Pia Augustsson.
Previa är en ledande och modern företagshälsa med visioner för framtiden och man vänder sig mot kommuner, offentliga förvaltningar och privata företag.
Affärsidén är att tillhandahålla tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap så att man aktivt bidrar till att företag och organisationer ökar sin attraktionskraft, effektivitet och konkurrenskraft.