Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Previa – stark partner för Gävleborgs företag

Previa satsar på att skapa resultat genom människor. Företaget erbjuder en innovativ och kreativ företagshälsovård på riksnivå. Kännetecknande för Previa är framförallt jämn kvalitet, oavsett var i landet man befinner sig så får man tillgång till samma tjänster. I Gävleborg har Previa etablerat långsiktiga samarbeten med flera av regionens främsta aktörer, och man tror på en stadig tillväxt framöver.

Previa har en stark representation över hela Sverige. Gävleborg och Dalarna omfattar för Previa ett distrikt under namnet GävleDala. Här finns en stark lokalt närvaro med totalt åtta enheter; fem i Gävleborg och tre i Dalarna.
– En av våra styrkor är att vi kan möta alla typer av företag inom alla branscher utifrån deras behov och förutsättningar, berättar Maria Rosén, distriktschef för Previa GävleDala.

Allt att vinna på att arbeta förebyggande
Aktivt hälsoarbete är en viktig del inom Previa. Att arbeta med helheten – där hälsa, ledarskap, rehabilitering och arbetsmiljö inräknas, ger bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad hälsoinvestering för kunderna. Här förklarar Maria Rosén:
– Vi uppmanar företag och organisationer att satsa på sina medarbetare och investera i hälsofrämjande arbete, eftersom det finns så mycket att vinna på det. Personalen utgör den främsta konkurrensfördelen för de flesta företag, sjukskrivningar kostar inte bara pengar, utan innebär även att företaget tappar viktig nyckelkompetens.

Heltäckande kompetens – allt under samma tak
Previa har en heltäckande tjänsteportfölj och anpassar utbudet efter den enskilda kundens behov. All tänkbar kompetens finns samlad under samma paraply med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykologer och beteendevetare, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnaster, hälsoutvecklare och organisationskonsulter.
Med tanke på hur många människors livsstil och arbetssituation ser ut idag är det viktigt att komma in som ett stöd i hälsoarbetet, ju tidigare desto bättre. Företag och organisationer har som bekant allt att vinna på att arbeta förebyggande med hälsofrågor.
– Vi erbjuder utbildningar som stärker organisationer inifrån, bl.a. inom ledarskap och organisationsarbete men också inom allmänhälsa i form av kurser i kost/motion, tobaksavvänjning, stresshantering och liknande. Vi har även utbildningar såsom hjärt-lungräddning, berättar Maria Rosén vidare.

Stärker positionen på riksnivå
Previa har lanserat ett komplement till den offentliga sjukvården. Nu finns möjligheten att teckna en privatvårdsförsäkring som garanterar snabbare hjälp vid behov av sjukvård. Konceptet är relativt nytt inom branschen, och ytterligare ett bevis på att Previa strävar framåt som heltäckande leverantör.
Ett annat exempel på hur Previa stärker sin position som förebyggande partner illustreras genom det nya samarbetet med motionsfrämjaren Tappa, en organisation som bl.a. anordnar olika kampanjer inom steg- och cykeltävlingar. Förhoppningen är att öka intresset bland företag att delta i dessa tävlingar, som också verkar förebyggande för god hälsa genom ett större inslag av motion i vardagen.
Previa har en lång historia som den lokala företagshälsan med rikstäckande resurser. Därför har man också alla förutsättningar att bygga långsiktiga relationer med erbjudanden som passar alla typer av företag.