Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Previa stärker organisationer inifrån

Previa satsar på att skapa resultat genom människor. Företaget erbjuder en innovativ och kreativ företagshälsovård på riksnivå. Kännetecknande för Previa är framförallt jämn kvalitet, oavsett var i landet man befinner sig så får man tillgång till samma tjänster.

Previa har en stark representation över hela Sverige. Företaget har två enheter i Kalmar län, dels i Kalmar och dels i Oskarshamn. Dessutom har man filialmottagningar på olika orter bl a i Borgholm och Mönsterås.
– Vi arbetar för att öka vår tillgänglighet för både stora och små företag, såväl privata som offenliga, berättar Marita Kåreberg, t f distriktschef. Aktivt hälsoarbete är en viktig del inom Previa och vi arbetar också med helheten hos våra kunder – alltifrån hälsa, ledarskap, rehabilitering och arbetsmiljö. Vi uppmanar företag och organisationer att satsa på sina medarbetare och investera i hälsofrämjande arbete.
Många företag har redan upptäckt fördelarna med att arbeta proaktivt. Personalen utgör den främsta konkurrensfördelen för de flesta företag, sjukskrivningar kostar inte bara pengar, utan innebär även att företaget tappar viktig nyckelkompetens.

Anpassat tjänsteutbud
Previa har en heltäckande tjänsteportfölj och anpassar utbudet efter den enskilda kundens behov. All tänkbar kompetens finns samlad under samma paraply, från företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. Med tanke på hur många människors livsstil och arbetssituation ser ut idag är det viktigt att komma in som ett stöd i hälsoarbetet.
Företag och organisationer har med andra ord allt att vinna i att arbeta förebyggande med hälsofrågor. Previa erbjuder utbildning som stärker organisationer inifrån, bl.a. inom ledarskap och organisation men också inom allmänhälsa i form av kurser i kost/motion, tobaksavvänjning, stresshantering mm. Även utbildning i hjärt-lungräddning erbjuds.

Lanserar privatvårdsförsäkring
Previa har lanserat ett komplement till den offentliga sjukvården. Nu finns möjligheten att teckna en privatvårdsförsäkring som garanterar snabbare hjälp vid behov av sjukvård. Konceptet är relativt nytt inom branschen, och ytterligare ett bevis på att Previa strävar framåt som heltäckande leverantör.
– Vi kommer även att inleda ett samarbete med motionsfrämjaren Tappa, en organisation som bl.a. anordnar olika kampanjer inom steg- och cykeltävlingar. Vår förhoppning är att öka intresset bland företag att delta i dessa tävlingar, som också verkar förebyggande för god hälsa genom ett större inslag av motion i vardagen, avslutar Marita Kåreberg.