Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

PrimWork arbetar efter hållbar framtidsmodell

I slutet av 2009 slogs Stjärnsågning i Högsby ihop med Seka Industrier i syfte att skapa en stark organisation där produktion från sågverket vidareförädlas med hög effektivitet och lönsamhet genom den egna snickeriverksamheten. Idag går företaget under det gemensamma namnet Primwork, som i sin tur ägs av modernkoncernen Primwood AB.

Primwork är en expansiv aktör i Högsby. Med sin unika patenterade sågningsmetod är man också en av de främsta i landet att utnyttja stockråvaran. Metoden innebär att man årsringsorienterar materialet så att bla den vädertåliga sidan vänds utåt, vilket avsevärt ökar furans livslängd.
– Att använda årsringsorienterat virke innebär en större investering på kort sikt, upplyser Kenneth Hinsegård, VD för Primwork. Vi kan dock konstatera att i det långa loppet sparar man in stora resurser både vad gäller ekonomi och miljö eftersom det inte finns något underhåll att tala om då furan håller så pass mycket längre.
Att tillämpa stjärnsågat material innebär att man efter sågning kapar och fingerskarvar virket vilket ger egenskaperna och det ljusa fina utseendet. Virket får en ökad hållfasthet och är så tätt att impregnering är onödigt.
– Virket får fler användningsområden, exempelvis utomhuspanel, utemöbler, furugolv där man normalt inte kan ha furugolv, fönster och dörrar, m.m.
Att vara lyhörda och ständigt utveckla våra produkter mot en större målgrupp ser vi som en självklarhet för att även i fortsättningen vara attraktiva.

Vinner på hållbar produktion
Primwork vilar på en stadig grund av djupgående kompetens. Företagets tidigare VD Dick Sandberg är exempelvis professor i stjärnsågning och verkar idag vid Linnéuniversitetet.
Kenneth berättar om ett föredrag som hölls på Linnéuniversitetet för inte så länge sedan. Huvudspåret var att beskriva framtidens träindustri och dess överlevnadsvillkor. Under föredragets gång gavs flera exempel, och Kenneth kände igen modellen som beskrevs som framtidens främsta inom branschen som samma modell som Primwork arbetar efter idag.
– Att bedriva en hållbar produktion innebär att förädla träråvaran i ett tidigt skede få ut mer av varje stock. Att råvaran dessutom kommer från det närliggande området och att man genom djupa kunskaper kan förädla den på ett sätt som tilltalar en stor marknad ger stor konkurrenskraft. Här är vi idag.