Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Processab – spindeln i nätet vid komplexa projekt

Det är allt från små till stora industriprojekt som gäller för Processab Rör AB i Karlshamn. Företaget erbjuder ett komplett tjänsteutbud baserat på processrörinstallationer och servar de större industrierna i södra Sverige med industrirörläggare och licenssvetsare.

Processab tar sig an stora och komplexa uppdrag och finns med under hela resan – från första byggsten till driftklar anläggning. Processab är just nu delaktiga i den stora moderniseringen av Mönsterås pappersbruk. Anläggningen uppgraderas för att kunna möta framtida kunders krav.

Samarbete med Alstom
Processab har varit med och byggt en pilotanläggning på Karlshamn Kraft, en ny metod för att skilja bort koldioxid från rökgaser. E.ON och Alstom Power satsade mångmiljonbelopp i försöksanläggningen på Karlshamnsverket, tekniken är unik i Europa och anläggningen är dessutom den första demonstrationsanläggningen i Sverige för koldioxidavskiljning ur rökgaser.
Processab samverkar med Alstom även i andra projekt, bl.a. vid Alstoms laboratorium i Växjö där man testar olika lösningar för miljöoptimering.
– I Växjö bygger vi upp delar av testmiljön genom en prototypanläggning. Om projektet faller väl ut så kommer en fullskalig anläggning att byggas, vilket vi naturligtvis hoppas på, berättar Göran Brorsson.
Detsamma gäller för det intensiva samarbetet Processab har med Södra Cell.
– Vi tror att regionala samarbeten och utveckling går hand i hand. Vi vill vara en del av den starka utveckling som sker inom Södra Cell.

Hänger med i utvecklingen
– Industrin utvecklas kontinuerligt, det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen för att vi även i fortsättningen ska vara en attraktiv samarbetspartner. Vi har investerat mycket i både utrustning och personal, nu gäller det att förvalta det vi byggt upp, säger Göran Brorsson avslutningsvis.