Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Procurator erbjuder produkter med mervärden

På Gammelstadsvägen i Luleå återfinns Procurators välsorterade butik. Under ett och samma tak kan man hitta det mesta inom personligt skydd och industriella städartiklar, restaurang- och serveringsartiklar samt olika typer av kontorsvaror och emballage. Procurator står för kvalitetsprodukter som skapar mervärden – dels genom att de fyller en viktig funktion i användandet men även genom att Procurator förser kunderna med expertråd kring vilka produkter som passar den enskilda verksamheten.

Procurator är en av Nordens ledande och mest heltäckande leverantörer av skyddsutrustning, arbetskläder, kontorsmaterial (emballage), restaurang- och serveringsartiklar samt industriella dagligvaror. Procurator finns med lokal närvaro över hela Norden och har även representanter i tillväxtmarknaderna Estland och Polen.

Koncept med kundfokus
Med nära 400 anställda är Procurator en väletablerad och drivande leverantör som satsar på mervärdesskapande lösningar som framförallt genererar nytta för kunderna.
Förutom ett rikstäckande butiksnät har Procurator även en väletablerad kundservice, webbshop och e-handelssupport. Distriktssäljare hjälper kunder över hela landet med rådgivning och service som är anpassad till det enskilda företagets behov.
Procurator har lösningar inom fyra olika områden; kläder & skydd, hygien & städ, emballage & kontorsmaterial samt produkter för restaurang & servering. I Luleå fokuserar man på samtliga områden. Förutom handskar, arbetskläder och skor har butiken i Luleå ett välsorterat utbud av städartiklar, restaurang- och serveringsvaror samt kontorsemballage. Man säljer även städmaskiner och tillhörande kringutrustning.
– Vi erbjuder mervärden i form av rådgivning och tillämpning, det vi säljer är en helhet – inte enbart en produkt, förklarar Ulf Undebjörk, butikschef i Luleå. Vi skapar långsiktiga relationer med kunderna, oftast handlar det om stora företag och organisationer som SSAB, Luleå kommun och Försvaret, men vi har även en hel del mindre företag som återkommande kunder.

Tids- och miljöeffektiv logistik
Lägsta pris kommer aldrig att bli främsta fokus för Procurator som istället valt att satsa på kvalitet och helhetslösningar.
– Vi har för avsikt att nå ut till mindre kunder också, de har mycket att hämta hos oss som helhetsleverantör, menar Ulf Undebjörk. En viktig del av vår tillväxtstrategi är att finnas där kunderna finns. För att kunna nå ut till våra kunder här i Luleå vill vi visa att vi finns och att vi kan hjälpa potentiella kunder med en hel del problemlösning.
En och samma leverantör innebär inte bara en smidig och tidseffektiv kontakt, utan även en markant besparing på miljön med samordnade transporter av varor.
– Vi fokuserar mycket på miljön och har ett strategiskt genomtänkt logistiknät, kommenterar Ulf.

Egen avdelning för brandskydd
Det går bra för Procurator. I slutet av 2010 öppnades en ny butik i Västra Frölunda utanför Göteborg vilket stärker koncernens närvaro i Västsverige.
Procurator har även en separat avdelning för Fire & Rescue med rikstäckande spridning, här erbjuds högkvalitativa specialprodukter som andningsskydd, fallskydd och skyddskläder samt IR-utrustning där bl.a. Räddningstjänsten är en långsiktig partner.