Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Projektengagemang skapar nya värden genom delaktighet

Väletablerad teknisk kompetens och förmåga att driva projekt är grundpelarna i den expansiva konsultkoncernen Projektengagemangs verksamhet. Från utformning av skyddsventilation i operationssalar på Nya Karolinska Solna till klimatisering av Stockholmsarenan – Projektengagemang är involverade i flertalet av de stora samhällsbyggarprojekten i Sverige.

Inom en femårsperiod har Projektengagemang vuxit från två till över 300 anställda, från en liten teknikkonsultfirma till dagens omfattande koncern med expertkompetens inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. De första fyra åren var tillväxten till största del organisk, man sökte upp experter och startade nya verksamheter i dotterbolag tillsammans med dem. Under det senaste året har Projektengagemang också förvärvat verksamheter för att komplettera sitt tjänsteutbud ytterligare.
Kännetecknande för koncernen är starkt medarbetarengagemang tack vare utökat ansvar och särpräglat projektlöfte i kombination med att dotterbolagen till stor del ägs av medarbetarna vilket ökar delaktigheten och känslan för att skapa något värdefullt tillsammans.

Med i de största projekten
Linda Lönneberg är VD för dotterbolaget Projektengagemang VVS i Stockholm AB. Företaget har specialiserat sig på installationsteknik och hjälper fastighetsägare med utredningar och planeringsarbete inför ny- och ombyggnationer samt restaureringar. Oftast handlar det om mycket stora projekt som får nationell och ibland även internationell uppmärksamhet, men även om mindre nybyggnads- och ombyggnadsprojekt åt tex offentliga beställare såsom Locum och SL.
I samband med byggnationen av Swedbank Arena, som är Sveriges nya nationalarena i Solna, har Projektengagemang hand om samtliga systemlösningar för klimatanpassning. Företaget har ett större uppdrag när det gäller Stockholmsarenan, som är något mindre i storlek men som liksom Swedbank Arena är en toppmodern anläggning med skjutbart tak.
– Vi är på plats och utvecklar systemlösningar tillsammans med Peab, som är huvudentreprenör, berättar Linda Lönneberg. Som modern arena ställer konstruktionen mycket höga krav på installationstekniken, vi måste kunna anpassa för de specifika förhållanden som gäller för en multifunktionell arena där det hela tiden handlar om anpassningar för full kapacitet då arenan är fullsatt, kontra minimal kapacitet då den står tom mellan evenemangen.

Bygger på specialistkompetens
Nya Karolinska Solna blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad sjukvård, forskning och utbildning av högsta kvalitet. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och stå helt klart 2017. Inom Projektengagemang finns specialistkompetens inom renrumsventilation för operationssalar, där kraven på renhet i luften är oerhört höga.
– Vår uppgift är att ta fram klimatlösningar som klarar de högt uppsatta målen för operationsmiljön på Nya Karolinska Solna. Genom att vara delaktiga redan under sjukhusets uppbyggnad får vi möjlighet att implementera de för det specifika ändamålet bäst lämpade lösningarna redan från början, poängterar Linda Lönneberg.

Tillämpar coachande ledarskap
Linda Lönneberg är civilingenjör och kontaktades i samband med etableringen av Projektengagemang 2006.
– Koncernens grundare sökte upp mig och frågade om jag ville starta upp verksamheten kring installationsteknik som blev Projektengagemang VVS i Stockholm AB. Från början var vi en handfull personer och idag är vi ca 25 medarbetare här. Min roll som VD är utmanande och utvecklande och jag försöker att använda ett coachande ledarskap i så stor utsträckning som möjligt.
Mycket grundas på att låta medarbetarna lösa utmaningar på egen hand med coachande stöd från ledningen. Företaget har en god ekonomisk lönsamhet tack vare det personliga engagemang som medarbetarna tillför, man har också fått chans att handplocka personal vilket enligt Linda Lönneberg har stärkt organisationen ytterligare. Här avslutar hon med orden:
– Det är en otroligt lärorik och utvecklande resa som jag fått uppleva både i dotterbolaget och från styrelserummet i koncernbolaget. Projektengagemangs första delmål; att nå en omsättning på 1000 MSEK som vid uppstart upplevdes som mer av en vision börjar nu sakteliga bli ett nåbart mål då vi under 2011 troligtvis hamnar en bit över 300 MSEK.