Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

PwC har skarpa expansionsplaner i Linköping – Norrköping

Spetskompetens, ständig kunskapsutveckling, fokus på kundnytta och stark lokal förankring – PwC är en naturlig samarbetspartner både för det privata näringslivet och offentliga sektorn i Östergötland. Kontoren i Linköping och Norrköping samverkar i flera avseenden. Dels kan man ta sig an större projekt om det görs med gemensamma resurser, och dels skapas en stark synergi mellan kontoren där man vågar ta lite större investeringar – exempelvis inom rekrytering.

Med befintliga resurser kan PwC i Linköping och Norrköping arbeta med de flesta typer av företag i regionen. Kundteamen anpassas efter kundens behov, oavsett storlek eller ägandeförhållande hos kundföretaget.
– Tillsammans har vi kompetens för att lösa det mesta, genom samarbete mellan våra kontor har vi alltid tillgång till specialister inom de flesta för PwC förekommande tjänsteområden, säger Rickard Anund, godkänd revisor och kontorschef i Linköping.
Förutom revision- och redovisningstjänster täcks även skattejuridik, riktad företagsrådgivning (vid förvärv, försäljning eller likvidering exempelvis), rådgivning för nystartade bolag samt tjänster anpassade speciellt för offentliga sektorn in. Utbudet är i princip heltäckande, om det saknas kompetens för ett visst uppdrag på orten kan PwC ändå lösa det genom samarbete med andra PwC-kontor, både i Sverige och internationellt.
– Vi har tillgång till liknande spetskompetens som finns i storstäder som Stockholm och Göteborg, och vi erbjuder all vår kompetens även till aktörer inom offentliga sektorn. Det utmärker oss, konstaterar Robert Söderlund, auktoriserad revisor som ansvarar för kontoret i Norrköping.

Möter alla branscher
Regionens näringsliv är diversifierat. En del kretsar mycket kring inkubatorverksamhet med många nya, innovativa företag. En annan bit kan handla om väletablerade industriföretags behov av kontinuerliga revisions- och redovisningstjänster bland annat, men även här råder ett starkt innovationsklimat med många nystartade verksamheter. Gemensamt för alla typer av företag är, förutom behovet av redovisning och revision, att verksamheter köps och säljs. PwC har lokal kompetens att stötta kunderna i dessa processer.
– Vi har vuxit mycket under de senaste åren och en stor del av tillväxten baseras på vår förmåga att möta olika typer av krav. Vi vet hur marknaden ser ut här i regionen och vilka krav företagen har på oss. Vi anser oss vara en viktig samarbetspartner för hela regionens näringsliv, fortsätter Söderlund.
Med 130 kontor från norr till söder och 3700 anställda har PwC en unik lokal förankring med kompetens nära till hands. I Linköping och Norrköping verkar sammantaget ett 100-tal medarbetare inom olika områden, exempelvis löpande redovisning, revision och avancerad företagsrådgivning.
– Vi har möjlighet att möta alla branscher här, understryker Rickard Anund.

Vårdar studentkontakter
Det har alltid varit viktigt för PwC att skapa en god dialog med akademin. Man tar bl.a. emot praktikanter, ordnar platsbesök och kan även bistå med aktuella uppslag kring uppsatsämnen.
– Vi har utsett ett par medarbetare som ska arbeta med studentkontakter och på båda kontoren bedriver vi aktiviteter tillsammans med ekonomistudenter från Linköpings universitet, upplyser Anund.
I regionen anställer PwC i snitt fem universitetsutbildade blivande revisorer och redovisningskonsulter och har för avsikt att inleda samarbete med gymnasieskolor för att lära känna gymnasieekonomer samt anordnare av yrkeshögskoleutbildningar för framtida kontakt. Det är en del av en strategisk framtidsvision för hela PwC; att trygga tillgången till kompetens och samtidigt ge yngre en chans att etablera en attraktiv karriär.
– Vi har skarpa expansionsplaner just nu, och det märks tydligt i våra centrala strategier, säger Robert Söderlund. Om vi är ca 100 medarbetare idag så är det inte omöjligt att vi är bortåt 130 – 140 inom några år.

Kort om PwC i Linköping – Norrköping
PwC har över 60 000 kunder landet över vilket gör gruppen till en ledande aktör inom revision och redovisning i Sverige. Ledande är man även när det gäller att bidra till värde för kunderna genom smarta och effektiva ekonomitjänster. Ett exempel är den unika plattformen MyBusiness, ett forum för företag som vill skapa en bättre översikt och effektivisera sitt ekonomiarbete.
Linköping och Norrköping är två samverkande fullservicekontor som tillsammans har tillgång till samtliga inom PwC förekommande funktioner, från revision, skatt och redovisning till rådgivning och bolagsärenden. Kunderna finns inom de flesta segment och branscher – även offentlig och ideell verksamhet.