Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

PWC leder utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft

Med utgångspunkt i revision och rådgivning har PWC ( PrincewaterhouseCoopers) i Skellefteå utvecklat en mängd tjänster med gemensamt syfte. PWC vill hjälpa kunderna att göra sina och företagets affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

PWC har en företagshistorik som är över 150 år gammal. Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med utländska dotterbolag och behöll till stor del sin internationella profil fram till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden. PWC har i dag drygt 3 700 medarbetare på 130 kontor runt om i landet och fortsätter att växa starkt såväl organiskt som genom förvärv.

Organisationen utgår från kundernas behov
PWS:s affärsidé är att utveckla ,sälja och genomföra revision,redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden. Syftet är att internationella och svenska företag,ägare,organisationer och offentlig sektor ska kunna uppnå värdetillväxt och trygghet. För att kunna nå fram till det uppsatta målet har PWC utvecklat framgångsfaktorer som närhet till bred kompetens, förståelse för kundens kultur och affärer, proaktivt och affärsmässigt agerande, personligt engagemang och förtroende och slutligen fokus på kvalitet och professionalism. PWC har som policy att alla tjänster och marknadsorienterad organisation är baserad på kundernas behov. Företaget erbjuder vidare snabb tillgänglighet ett personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden.

Först med tekniklösningar
– För tjugofem år sedan gjordes en sammanslagning av flera verksamheter, bl.a. Deloitte här i Skellefteå berättar Magnus Orregård,kontorschef. Vi på PWC har som målsättning att vara en av de större. PWC är mycket decentraliserade och finns på 125 olika orter. En stor del av verksamheten är riktad mot små och medelstora företag. Vi är frontledande när det gäller teknikutveckling och vi var först med erbjuda kunderna en egen profil. Det är ett nytt sätt att kommunicera. Vi är även behjälpliga med redovisningslösningar. Målet är riktigt bra lösningar. På gång just nu är satsningen på leverantörsklara redovisningslösningar åt mindre företag. Inom en snar framtid kommer vi även att kunna erbjuda IT-lösningar åt nystartade företag. I och med satsningen kan man se fakturan i sin helhet.

Magnus Orregård berättar vidare att på Kontoret i Skellefteå arbetar 60 personer. 20 arbetar som revisorer,30 som redovisningskonsulter,4 personer arbetar som kamrerer och resterande arbetar administrativt. I och med sammanslagningen i Skellefteå är konsulterna mycket viktiga.

-Det händer mycket här i Skellefteå nu förklarar Magnus Orregård fortsättningsvis. Framförallt inom teknikutvecklingen. Redovisningsplikten avskaffades i november 2010 ock såväl personal som kunder ställer höga krav på verksamheten. Vi fungerar som ett bollplank.

Vill skapa ett företagande som inger förtroende
Magnus Orregord poängterar att PWC är Sveriges största revisionsbyrå med ett stort nätverk knutet till verksamheten.
– Vi är mycket aktiva som revisorer, men målsättningen måste vara på en lagom nivå. Det är viktigt att kunden får den hjälp han vill ha. PWC arbetar i team. När vi arbetar två personer med samma kund kan vi fungera som ett stöd för varandra. Vår styrka här i Skellefteå är vi är en decentraliserad organisation där vi sköter våra affärer lokalt. Här finns spetskompetens med centralt stöd och vi har en bra mix med personal.

Arbetar i trivsamma lokaler
PWC i Skellefteå verksamhet återfinns i ett mycket charmigt gammal tryckeri. Lokalerna är anpassade för verksamheten och all personal finns under samma tak. För PWC är det viktigt hur personalen är placerade. Magnus Orregård berättar vidare att det finns för tillfället inga planer på att växa mer.
– Vår vision är istället att utvecklas mer och förädla det vi har. Vi vill satsa på att bli en bättre samarbetspartner till våra kunder och erbjuda mer hjälp eller engagemang. PWC har en nöjd medarbetarindex. 100 % av 100 möjliga. På alla viktiga parametrar hade vi nöjda resultat. Med tanke på vår bransch är resultatet betydelsefullt. Personalen sitter mitt emellan chefens krav och kundernas önskemål om en annan prislapp. När dagen är slut dokumenterar vi det vi har gjort och någon gång under dagen måste man sälja något. PWC har en omsättning på 40 miljoner.
Magnus Orregård avslutar med att berätta att PWC vänder sig både till privatpersoner och företag.
– Vi lägger mycket fokus på små företag och 1/10 2010 fick vi vårt nuvarande namn.