Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

PwC nysatsar i Ljungby

Med sina 3 700 medarbetare och 130 kontor är PwC den ledande revisionsbyrån i Sverige. Nu expanderar PwC i Ljungby.
– Vi hjälper till med det mesta som rör ekonomi, skatter, organisations- och lönsamhetsrelaterade problem, berättar Niklas Örnblom, försäljnings- och marknadschef på PwC i Södra regionen.

PwC är en revisions- och rådgivningsbyrå med anor sedan många år tillbaka. Det är en sammanslutning av flera byråer där kanske Öhrlings Revisionsbyrå, bildat 1933, är den som är mest känd i folkmun.
En professionell genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder. Revisionsbyråerna erbjuder också en hel del annan kompetens som är nödvändig för arr driva företag.

En växande region
– Växjöregionen, som består av Växjö, Älmhult och Ljungby, har vuxit rejält de senaste åren och idag är vi cirka 60 anställda. Hälften jobbar med affärsservice, det vill säga bokföring, löner, bokslut, skatter och deklarationer. Den andra hälften av personalstyrkan jobbar med rådgivning, skatter och revision, berättar Niklas Örnblom.
PwC vänder sig till både små och stora företag samt organisationer i alla branscher. Basen finns hos små och medelstora företag med en omsättning på mellan 5 och 100 miljoner kronor. Cirka 85 procent av kunderna är ägarledda bolag, d.v.s. där ägaren själv finns med i verksamheten eller där en eller några privatpersoner äger huvuddelen. Även den kommunala och statliga sidan växer inom PwC, där man har en marknadsandel på nästan 50 procent.
– Vi är duktiga på att agera bollplank åt privatföretag och offentlig sektor. Vi försöker att stötta dem med det de behöver hjälp med helt enkelt. Med nästan 4 000 anställda i landet har vi alltid någon som har erfarenhet av ett problem som kan uppkomma – oavsett område, säger Niklas Örnblom.

Närhet till kunderna
Affärsidén hos PwC i Växjö är att finnas lokalt, nära företagen och bistå dem med den kompetens som krävs. Ett led i detta är nysatsningen i Ljungby, där fem personer nu kommer att arbeta.
– Ljungby har ett spännande företagsliv och knyter ihop vår verksamhet i orter som Växjö, Älmhult, Halmstad, Ängelholm och Värnamo m.fl. där vi också har kontor. Ljungby är intressant av flera anledningar, bland annat är det en knutpunkt för logistikbaserade företag i och med sitt geografiska läge, säger Niklas Örnblom.
– Ljungby växer vad det gäller företag och företagandet och därför är det viktigt att vi finns på plats. Flera av våra specialister i bland annat Växjö och Halmstad kommer framöver att lägga en del av sin tid i Ljungby. Vi satsar på ett fullservicekontor även i Ljungby.

Kvalitetssäkring
– Vi har flera fördelar mot våra konkurrenter. Vi finns på de flesta orter i Sverige, vi sätter kunden främst och vi satsar på att hålla högsta kvalitet. Vi kvalitetssäkrar oss varje år, internt och via branschorganisationerna och vi satsar enormt mycket på att säkerställa riktighet och kvalitet i allt vi gör. Vi vet att växande företag behöver en kvalitetssäkrad partner förr eller senare och det har mindre byråer svårt att leva upp till. Man kan lita på oss helt enkelt, säger Niklas Örnblom.
Revisionsbyråerna i Sverige står nu inför en förändring då en ny lag trätt i kraft som i korthet innebär att företag med en omsättning på under tre miljoner kronor själva kan välja om de vill ha en revisor eller inte.
– Det har varit lag sedan början på 80-talet att alla aktiebolag ska ha en revisor, men det ändras nu. Det är i och för sig ett hot mot vår bransch, men vi väljer att se detta som en möjlighet att kunna hjälpa våra kunder ännu bättre. En del mindre aktiebolag har helt enkelt inte behövt revision. Vi anpassar nu våra tjänster till de mindre aktiebolagen. Med vår starka rådgivnings- och affärsservicesida så har vi bäddat för en bra position i framtiden. Vi ser med andra ord ljust på framtiden och vår ambition är att växa rejält. I södra Sverige stärker vi vår närvaro i bland annat Hässleholm, Karlshamn, Landskrona och Trelleborg under det närmaste året. Vi finns där kunderna finns, säger Niklas Örnblom avslutningsvis.