Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

PwC utvecklar såväl människor som företag

PwC har engagerat sig i det lokala och regionala samhällsbyggandet i Halmstad under flera decennier. Nyföretagarstöd, sponsring av ideell verksamhet samt idrottsklubbar och engagemang i olika företagarnätverk är bara några exempel. Samtidigt bidrar PwC till tillväxt genom att tillhandahålla riktigt bra rådgivning och ekonomitjänster för näringslivet i Halmstad.

Kommer det som en överraskning att världens största revisionsbyrå värnar om tillväxt hos de allra minsta lokala företagen? Inte om man är kund hos PwC. Affärsidén sträcker sig långt utöver revision och ekonomitjänster. För PwC är samhällsengagemanget integrerat genom hela verksamheten, liksom en strävan efter att alltid överträffa kundernas förväntningar och leverera värden som ökar lönsamheten i kundernas företag.

Stark lokal prägel
Ett av de mest framträdande karaktärsdragen hos PwC är den starka lokala prägeln. Den blir också väldigt tydlig i en stad som Halmstad, som präglas av en stor branschrikedom med ett växande antal kunskapsföretag. Många nya företag knoppas av från högskolan, och för dem är det affärsinriktade stödet från PwC väldigt viktigt.
– För oss är ett nära samarbete med högskolor och universitet viktigt. Dels ur ett rekryteringsperspektiv och dels utifrån att många bra företagsidéer grundas där, och vi vill stötta under hela utvecklingsprocessen. Samtidigt fokuserar vi minst lika mycket på att utveckla befintliga företag i Halmstad genom att erbjuda skräddarsydda tjänster som passar just deras verksamhet, säger Daniel Johansson, auktoriserad revisor på PwC i Halland.
– Vi ska bidra med effektiva processer och flöden för våra kunder. Det är tydligt inom såväl revision som ekonomiservice, tillägger Per Willstedt, auktoriserad redovisningskonsult.

Digitaliseringsarbetet ger resultat
PwC förhåller sig till hållbarhetsfrågor ur alla aspekter. Det täcker in hela tjänsteutbudet samt allt samhällsengagemang. Att exempelvis aktivt arbeta för att minimera resandet så långt det går är en tydlig hållbarhetsaspekt, liksom att alltid leverera en kostnadseffektiv lösning som gör nytta i kundens verksamhet.
– Vi jobbar mycket med digitalisering nu och det innebär att vi ständigt effektiviserar såväl våra egna som våra kunders processer. Det digitala kontoret med verktyget MyBusiness är ett tydligt resultat av digitaliseringsarbetet, där kan kunderna själva sköta delar av eller hela sin ekonomi, resten tar vi hand om. Genom att vi jobbar i samma system blir arbetsprocessen väldigt effektiv, fortsätter Per Willstedt.

PwC är lika med trygghet
Att välja PwC är att välja trygghet med kvalitetssäkrade leveranser. PwC fungerar ofta som ett bollplank och en naturlig samtalspartner med kunskap som bidrar till tillväxt för lokala och regionala företag. Att välja PwC innebär också att man indirekt stöttar alla de initiativ som verksamheten står för och sponsrar. Initiativ som verkligen gör skillnad och som är viktiga för allas framtid.
– Vi går en ljus framtid till mötes, vi har anställt under hela året och räknar med fortsatt expansion. Vi satsar på samarbeten med gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. Hos oss får gymnasieekonomer såväl som civilekonomer, redovisningskonsulter och revisorer möjligheter att utvecklas, säger auktoriserad revisor Bengt Karlsson som avslutning.