Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Qleanmetoden – ett unikt sätt att göra rent med kallt vatten

Tänk att kunna få bort alger, fett, avgaser, olja, ja all möjlig smuts från husfasader, ställverk eller gods som ska lackeras med kallt vatten! Det låter nästan för bra för att vara sant, men Qlean Scandinavias VD Petra Hammarstedt försäkrar att metoden fungerar.
– Vår unika Qlean-metod löser en massa smuts utan att man behöver använda en massa kemikalier, säger hon.

Qlean-metoden är baserad på ett specialfiltrerat ultrarent vatten.
– Vi bygger anläggningar som processar vanligt kranvatten i många steg, berättar Petra Hammarstedt. Vi tar bort biprodukter som metaller, flour, salt, ja allt, tills det bara är rent H2O kvar. Och det löser en massa smuts utan att man behöver använda sig av en massa kemikalier.
Redan 1998 började Petra och hennes man Peter utveckla metoden.
– Vi är i fasadbranschen båda två och det började med att vi använde avjoniserat vatten, det vill säga vatten som inte innehåller kalk eller salt. Med hjälp av mjuka borstar kan man då borsta glasfasader utan att få några torrfläckar. ”Vad händer om man renar vattnet ännu mer?” undrade vi och testade. Makarna utvecklade metoden och 2002 startade de Servicestaden i Linköping, med Petra som vd och Peter som produktutvecklare. Sedan några månader tillbaka heter företaget Qlean Scandinavia AB. Det har tre affärsområden: Qlean Construction, Clean Surface och Qlean Industry.

Explosionsartat intresse
Företaget växte långsamt de första åren, men de senaste åren har man upplevt ett närmast explosionsartat intresse. Man har nyligen gjort en del nyanställningar och räknar med fler.
– Vi håller på att starta upp i Norge och där kommer vi troligen att anställa folk framöver, berättar Petra Hammarstedt. Det är lite långt om vi ska åka från Linköping för att serva där! Dessutom är Norge inte med i EU, så det komplicerar också saken.
Förutom Norge finns planer på att starta verksamhet i Finland. I Italien används redan Qlean Surface på licens.

Fasadtvätt
Om vi kort ska försöka förklara de olika metoderna kan vi börja med just Qlean Surface.
– Där handlar det om att tvätta fasader på allt från nybyggda bostadshus till gamla kyrkor, säger Petra Hammarstedt. Vi tvättar alla material, men applikationsmetoden är lite olika. Det vatten som använts tas till vara på olika sätt, beroende på underlag och fasad.
– Om det är organiskt material som alger på ett nytt hus, så får oftast vattnet rinna ner i jorden och tas om hand där, säger Petra. Men om vi tvättar gamla hus som slott och kyrkor, så kan det finnas tungmetaller som frigörs, så där är det jätteviktigt att vi fångar upp vattnet och tar hand om det.
– Vi jobbar mycket med begreppet underhållstvätt, fortsätter hon. Vi menar att om man tvättar sitt hus kanske vart tionde år, så behöver man inte måla om det lika ofta.

Elbolagen som kunder
Men det är inte bara fasader man rengör, Qlean Construction arbetar med rengöring av ställverk.
– Vi har utvecklat en rad olika tjänster för rengöring och tätning av ställverk, berättar Petra.
Eftersom metoden är unik har de alla de tre stora bolagen Eon, Vattenfall och Fortum som kunder. Och eftersom dessa i sin tur jobbar internationellt börjar Qlean Construction även få uppdrag i andra länder.
Det tredje affärsområdet – Qlean Industry – var ett projekt som drevs tillsammans med Linköpings universitet. Här är det ytbehandlingsindustrin som efterfrågar tvättning av gods före lackering. Det är främst lackering av kretskort och inom bilindustrin som behoven finns där. Även här tror på Petra på en växande marknad.