Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

RA i Högsby AB – plåtslageriet som prioriterar kvalitén

– Vårt motto är att allt vi tillverkar och monterar ska det vara kvalité på. Hittills har vi kunnat hålla det, det är väldigt sällan vi har några reklamationer! Det säger Per-Ola Herbinius, platschef på RA i Högsby AB. Han bör veta vad han talar om, för han har arbetat i företaget i 30 år.

Företaget startades av Per-Olas far, Rolf Andersson, 1961. 1999 köptes det av Stånåkonsult.
Per-Ola är alltså uppvuxen med företaget och i grunden är han själv plåtslagare. Idag arbetar han dock med ekonomin, löner, försäljning, kort sagt med all administration i företaget. Han är en av elva anställda och den enda som jobbar med just detta, eller som han själv säger:
– Det är jag och grabbarna på golvet.
”Grabbarna’” är plåtslagare som besitter de yrkeskunskaper som behövs. Företaget är, enligt Per-Ola Herbinius, ett stabilt företag som haft den storlek man har nu under flera år, även om man på lite längre sikt hoppas kunna växa.

Byggplåtslageri
Även om företaget i grunden är ett plåtslageri, har man idag lite olika ”ben” att stå på. Det första är förstås själva byggplåtslageriet. Där tillverkas takhuvar, skorstensbeslag och bleck. Företaget utför även själva takläggningarna. Ett annat område som ligger nära detta och som man även utför är målning av takplåtar.
Sedan finns här tillverkning av ventilationskanaler. Det är särskilda bitar som specialtillverkas för att passa på olika platser, till exempel fläktrum. Tidigare utförde företaget även ventilationsmontage, men det är avvecklat numera, då där finns ett otal aktörer på marknaden. Det är dessa aktörer som nu beställer ventilationskanalerna från RA.

Stommar i plåt
Ett annat område som tillkommit är att RA i Högsby AB samarbetar med Polyplank i Färjestaden på Öland. Företagen har samma ägare så det finns en naturlig koppling dem emellan.
– Vi tillverkar bullerskärmar, miljöhus sophus, staket, terrassavskiljare, berättar Per-Ola Herbinius. Vi gör stommar i plåt och Polyplank klär dem sedan med plastbräder. Sedan monteras det på plats.
– Det här utgör ungefär hälften av vår tillverkning, fortsätter han.
Företaget har monterat dessa produkter i stora delar av Sverige, från Alfta i norr och söderut. Bland Polyplanks kunder finns Banverket, Vägverket, olika byggfirmor och bostadsbolag.
– Och allt är återvinningsbart, så det är miljövänliga produkter, påpekar Per-Ola.
Till detta kan man kanske lägga till att om man genom samarbetet med Polyplank arbetar i stora delar av Sverige, så är det framför allt det egna länet som gäller då man talar om produkterna från plåtslageriet. Där har man såväl privatpersoner, bostadsbolag, kommuner och andra företag som kunder.