Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ramirent – Din lokala maskinuthyrare

Det tog inte lång tid för Ramirent att bli en framstående aktör på den svenska marknaden. Efter att det första kundcentret etablerats 2004 spreds uthyrningskonceptet över hela Sverige och idag finns Ramirent representerade med fullutrustade uthyrningsenheter och servicecenter från Kiruna till Trelleborg.

Ramirent erbjuder flexibla uthyrningstjänster som passar varje enskild kund. Oavsett om kunden har för avsikt att hyra en maskin över dagen eller etablera en hel arbetsplats har Ramirent lösningar som passar.
Sortimentet består av välservade bygg- och anläggningsmaskiner, kranar, hissar, liftar och entreprenadmaskiner. Ramirent levererar även totalkoncept som omfattar dimensionering, installation och leverans av all el för olika projekt.
Maskiner kan aldrig bli bättre än de som använder dem. Därför erbjuder Ramirent ett antal tjänster inom varje produktområde, såsom projektstöd, utbildning och underhåll.
Ramirentandan genomsyrar allt man gör, vilket betyder att man internt alltid fokuserar på att hjälpa varandra och arbetar för att kunden ska få en så optimal lösning som möjligt.

Hög servicegrad i Luleå
För att kunna hjälpa kunden på bästa sätt krävs att verksamheten finns lokalt representerad. Ramirent finns därför på nära 70 orter i Sverige.
Robert Riström, kundcenterchef i Luleå, berättar att man i Luleå kan hyra allt från stora entreprenad- och anläggningsmaskiner till små handhållna enheter. Mycket verksamhet har koncentrerats till Malmfälten och i anslutning till Aitikgruvans utveckling hyrdes omkring 340 moduler inklusive kontor, omklädning och övernattningsenheter av Ramirent.
– Utmärkande för oss här i Luleå är att vi har en hög servicegrad med välservade maskiner. Vi är snabbt ute och servar på plats om det behövs, vi arbetar för att kunderna aldrig ska behöva uppleva kostsamma stillestånd i sina verksamheter, säger Robert Riström.

Utrustning som passar lokala företag
Ramirent har alltid arbetat efter de miljökrav som finns på marknaden, och man tar steget längre genom att integrera kontinuerliga förbättringar i den egna verksamheten. Maskinerna ska alltid vara servade för bästa tänkbara prestanda och därmed också minsta möjliga miljöpåverkan.
– Vi investerar alltid i det bästa alternativet ur kostnads- och miljösynpunkt. Naturligtvis har vi alltid lokalt anpassade maskiner som passar målgruppen i närområdet. Som exempel har vi mycket utrustning som passar för gruv- och byggverksamhet, berättar Riström vidare.
I Luleå ser man mycket positivt på framtiden. Förutom det här råder en god laganda finns en stark tillväxtambition där man genom att tillgodogöra sig kompetens genom hela koncernen vill bredda kundgruppen. Robert Riström påpekar att man också inom en snar framtid hoppas kunna anställa en till två personer till kundcentret i Luleå.