Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Raps halverar utsläppen

När Kalmar Läns Trafik AB gjorde sin senaste upphandling var en av målsättningarna att halvera utsläppen av fossila bränslen till 2010.
En nöjd Karl-Johan Bodell, VD för företaget, kan konstatera att man lyckats. Nu går man vidare och planerar att fasa ut allt fossilt bränsle ur kollektivtrafiken till 2020. Parallellt arbetar KLT för att få ett nytt och modernt betalsystem, där man slipper kontanthantering på bussarna.

Kalmar länstrafik har sitt kontor i Högsby. Härifrån administreras kollektivtrafiken i länet. Den består av de flesta typer av trafik: bussar, tåg, taxibilar, sjukresor, färdtjänst med större och mindre fordon.
– Vår största verksamhet är linjetrafik med buss, berättar Karl-Johan Bodell. I tätorten Kalmar körs bussarna med biogas, medan landsvägsbussarna ofta körs med RME, som framställs av raps.
– Det har visat sig att stora fordon körs väldigt bra med rapsolja, medan det är problem med mindre fordon, fortsätter han. Av totalt 270 bussar körs drygt 100 på RME ute i trafiken, och det fungerar jättebra.

Miljöpoäng
– Det finns politiska beslut som innebär att 2020 skall allt fossilt bränsle vara borta ur kollektivtrafiken, säger Karl-Johan Bodell. Vi vill bidra till att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken med 40 procent.
Redan idag har partikelutsläppen minskat med 77 procent och koldioxidutsläppen med 43. Hur har man lyckats komma så långt så snabbt?
– När vi gjorde vår senaste upphandling 2008 var det ett krav att anbuden skulle innehålla fossilbränslefritt alternativ, svarar Karl-Johan Bodell. Sen satte vi olika miljöpoäng på olika alternativ. Ett grundkrav var att inget fordon fick köras utan det som kallas Euro 4 som reningsfilter. Filtren minskar utsläppen av partiklar och kväveoxid. Sedan sattes miljöpoängen, där de bästa utvärderingspoängen gavs till biogas. Grupp två innehöll syntetdiesel och RME, RapsMetyl Ester. Tredje gruppen var etanol och i den fjärde fanns traditionella bränslen men med rening av de utsläpp som gjordes, med s k Euro 5 filter.

Långsiktig satsning
– Det här är ett successivt arbete, idag går 53 procent av våra fordonskilometer på förnybart bränsle, fortsätter Karl-.Johan Bodell.
Man skulle kunna tro att den här miljösatsningen kortsiktigt blir väldigt dyr räknat i kronor, men Karl-Johan Bodell menar att så är det inte.
– Det är en väldigt liten skillnad, vilket beror på att vi gjorde en stor upphandling som omfattade hela länet. Vi kunde få bra priser eftersom vi hade så långa avtalstider, sex plus tre år. Det gör att företagen kan ge bra priser eftersom de hinner skriva av fordonen under avtalsperioden.
Karl-Johan Bodell tycker att de reaktioner han fått från resenärerna är positiva. Han tror att det beror på att man bytte ut alla fordon samtidigt. Förutom miljöförbättringarna gjordes också stora förbättringar i komfort och tillgänglighet till bussarna, vilket uppskattats.
– Och det kommer att bli helt nya fordon igen, fortsätter han. De miljökrav vi kommer att begära vid upphandlingen 2017 kommer inte dagens bussar att kunna leva upp till. Då kommer vi att behöva en ny generation bussar med ytterligare förbättrade miljökrav. Inför nästa upphandling tror jag all buss- och tågtrafik kommer att köras med biogas och raps.

Nytt betalsystem
Till detta kan tilläggas att samtidigt som Länstrafiken satsar på moderna fordon så jobbar man på att få fram moderna betalsätt. Det berättar marknads- och informationsansvarige Christer Olsson. Den 1 november i fjol introducerades nya periodkort och biljetter. Under våren hoppas man få fram möjligheten att betala med bankkort ombord på fordonen. Sedan är tanken att man ska kunna köpa biljetter i cirka 45 biljettautomater i länet, via webbshop eller som sms-biljett. Målet är att resenären inte ska behöva använda kontanter vid köp ombord på tåget eller bussen.