Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Rätt produkt för varje lab och för alla behov

Inriktningen för LabRum Klimat AB i Solna är att bygga upp, inreda och utrusta laboratorier för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Företaget har en rikstäckande serviceorganisation med tekniker, montörer och specialister inom olika teknikområden.

LabRum Klimat Ab bildades 1993 som en avknoppning av det svenska familjeföretaget LabRum Ab.
– Nu har man brutit ut en del av verksamheten till dotterbolaget Assab Lab, som ägs till 85 procent av LabRum Klimat. Assab Lab har nyligen startat ytterligare ett klimatrumsprojekt med mycket snäva krav på fukthalt, temperatur med mera, berättar Tommy Tärnsten, VD, och grundare av LabRum Klimat tillsammans med Claes Henningson.
I och med att Assab Lab startades tog LabRum Klimat ytterligare ett steg mot att vara en heltäckande leverantör av laboratorieutrustning. Assab Lab fokuserar nämligen på klimatskåp, klimatrum och rena rum. I enlighet med de nya EU-direktiven för rena vävnadsrum ska all relaterad forskning ske i sterila miljöer.
Utrustning från LabRum Klimat finns idag på samtliga av landets IVF-kliniker och kriminaltekniska laboratorier. De finns också i de flesta universitet, läkemedelsföretag och sjukhus. Företaget har till exempel konstruerat världsunik utrustning för fingeravtrycksframtagning hos polisens kriminaltekniska laboratorier.
– Nu har vi också öppnat kontor i Lund och i Finland. Genom att finnas där kunderna finns får vi en mer personlig kontakt och en unik möjlighet att skapa långsiktiga relationer, säger Tommy Tärnsten.

Ett heltäckande sortiment
LabRum Klimat erbjuder ett heltäckande sortiment av kyl- och frysutrustning samt CO2-inkubatorer från SANYO. De riktigt låga temperaturerna från -80 till -150 grader Celsius används för långtidsförvaring av prover. DNA förvaras vanligtvis i -150 grader.
De flesta håller nog med om att laboratorieutrustningen är av högsta betydelse för goda resultat inom forskningen. LabRum Klimat arbetar med en bred kundgrupp och erbjuder all tänkbar laboratorieapparatur för materialprovning, odling och provförvaring. Bland kunder kan nämnas AstraZeneca, Karolinska sjukhuset och institutet, ABB, Pfizer, Ericsson, Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut och Semko.
– Om man tittar på nya produkter så erbjuder vi nu ett helt fantastiskt, heltäckande program med centrifuger, som vi ska lansera i de skandinaviska och baltiska länderna. De ska säljas under varunamnet LabSpeed, berättar Tommy Tärnsten.
LabRum Klimat har även tecknat samarbetsavtal med världsberömda LEICA, som tillverkar mikroskop av allra högsta kvalitet.

Stadig uppgång
Verksamheten går mycket bra för LabRum Klimat och omsättningen går stadigt upp för de olika systerbolagen.
– Trots att vi under förra året bröt ut Assab Lab ur Labrum Klimat så nådde vi en omsättningsökning på över 25 procent enbart för Labrum Klimat. Assab Lab kom samtidigt upp till ett fantastiskt resultat redan under sitt första verksamhetsår, trots att det har varit dåliga tider.
– I och med att vi säljer till alla möjliga laboratorier så kan vi styra om verksamheten vid en lågkonjunktur. Om det till exempel går dåligt för industrin så vänder vi oss istället mot universitet och sjukhus. Med våra produkter kan vi attrahera kunder inom alla tänkbara områden, säger Tommy Tärnsten avslutningsvis.