Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ReadSoft växer tack vare gynnsam företagskultur

ReadSoft utvecklar programvara som hjälper företag att automatisera sina dokumentprocesser. Företag och organisationer med stora informations- och dokumentflöden har ett stort behov av effektivisering, genom att automatisera vissa processer frigörs tid som kan användas till att utveckla verksamheten. För att bidra till en ökad verksamhetsutveckling inom det egna bolaget satsar ReadSofts VD Charlotte Darth på att tillsammans med medarbetarna skapa en gynnsam företagskultur där alla syns, får medverka och känna sig delaktiga i företagets utveckling.

För Charlotte Darth är värderingar själen i ett företag. Inom ReadSoft har man arbetat fram ett regelverk som bygger på de fyra begreppen Cheerfulness, Creativity, Commitment och Competence. Regelverket fungerar som en motivator genom att man har tydliga roller som frigör kraft hos individer, det ska råda samarbetsglädje och man ska ta tillvara på de kreativa flöden som finns inom organisationen. Eftersom ReadSoft är ett produktutvecklande företag är det också viktigt att våga ha högt i tak rent innovationsmässigt.
– Detta är värden som vi har byggt vidare på sedan företaget etablerades. Det som vi ser som en av våra främsta styrkor är att vi inte har någon differens i vad vi säger och vad vi gör. Min roll som VD är att bevara de värderingar som finns inom ReadSoft för att tillsammans med mina medarbetare skapa långsiktig lönsamhet, poängterar Charlotte Darth.

Performancekultur med utrymme för personlig utveckling
Bra kommunikation, öppenhet och tydliga mål är grundläggande för att skapa tillväxt inom alla typer av verksamheter och alla branscher.
– Vi har en tydlig performancekultur med utrymme för personlig utveckling, alla känner att de har en viktig funktion och en roll som uppskattas i företaget. Genom att motivera till ökad trygghet i medarbetarnas roller kan vi täppa till så kallade energiläckage och lägga kraft och fokus på våra kundprojekt.

Värdeskapande genom effektivisering
ReadSoft möter företag och organisationers behov av värdeskapande genom effektivisering av processer som annars kan stjäla mycket tid från annan verksamhet. Idag är elektronisk och automatiserad fakturahantering vida känt och accepterat, men det finns många fler funktioner och processer som med fördel kan automatiseras.
– Vi ser en växande trend att man tillämpar molntjänster i allt större utsträckning. Vi har tagit fram tjänster inom ReadSoft som skapar frihet för kunderna att välja hur de vill ha tillgång till sina system. Vi vill naturligtvis fortsätta ligga i framkant och vara lyhörda för vad marknaden efterfrågar, säger Charlotte Darth.
Att effektivisera handlar inte alltid om att skära ner, utan även om att omstrukturera och tänka innovativt för att kunna utföra mer saker men med samma resurser. Detta är ett budskap som ReadSoft vill kommunicera på bred front framöver.