Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Recon – nischad kvalitetsverkstad med bredd

När standardlösningar inte räcker till har Recon Verkstads AB den kunskap och kapacitet som krävs för at ta fram kundanpassade applikationer. Verkstaden i Linköping är en fullserviceanläggning för alla typer av lastbilspåbyggnationer, inklusive reparation av tunga fordon, påbyggnader och kranar. Här finns även ett omfattande reservdelslager som gör Recon till en flexibel aktör med förmåga att agera snabbt när det behövs.

Recon har en brokig historia, företaget har alltid präglats av en stark framtidstro. Det märks bl.a. genom tidigare framgångar, där Recon gått från att vara en mindre lastbilsverkstad driven av två ägare till att idag vara en helhetsleverantör inom lastbilspåbyggnationer. Företaget har idag 25 anställda fördelade på verkstad, försäljning och kontor.

Hög kvalitet säkert kort för miljön
Hög kvalitet i alla led är Recons motto. Därför föreslår man gärna kranar och påbyggnader av märken som man själva har lång erfarenhet av, som exempelvis Palfinger. För nyinvesteringar hänvisar Recon till de lokala märkesförsäljarna.
– Vi samarbetar med de största märkesförsäljarna i regionen, vi är lite som deras underleverantör när det gäller påbyggnationer och specialfunktioner, berättar Recons VD Lars-Åke Larsson.
Inom Recon har man som ambition att även konstruera fordon som på ena eller andra sättet har en markant mindre miljöpåverkan än traditionella alternativ. Samtidigt ställs höga krav på kostnadseffektiviteten.
Ett exempel är Recons specialbyggda flishuggar, där dieselkonsumtionen minskat avsevärt. Transmissionens utförande och fordonets vikt har naturligtvis en stor inverkan på hur stor maxlasten blir. Recon söker optimera alternativen så långt det går.

Fokus på kundkontakter
Recon bygger lösningar som fungerar i tusentals timmar och som dagligen utsätts för yttre påfrestningar i tuffa miljöer. Det ställer naturligtvis höga krav på Recons medarbetare, hängivna hantverkare som strävar efter att överträffa kundernas krav. Recon har tillgång till en bred kompetensbas med bl.a. elektriker, hydrauliker, servicetekniker och svetsare.
Recon satsar nu på tät kommunikation med kunderna och har i första ledet lanserat en ny hemsida som svarar på de vanligaste frågeställningarna som kan tänkas finnas i samband med företagets huvudsakliga tjänsteutbud.
Eftersom man har för avsikt att växa tillsammans med kunderna så undersöker Recon möjligheter till expansion kontinuerligt. Lars-Åke understryker att man bygger med kunden, man tillämpar en tydlig dialog och kunderna kan alltid följa hela processen på ett enkelt sätt.

Vidgar utbudet genom förvärv
Under 2010 förvärvade Recon släpvagnstillverkaren Bestorpsvagnen AB. Produkten går idag under namnet Reconvagnen och används företrädesvis som bärare av större kompressorer från exempelvis Atlas Copco. Lösningen har även genererat nya uppdrag för Recon gällande ombyggnationer, bland annat på uppdrag från Atlas Copco.
Kapaciteten har utökats markant inom Recon. Man utför ett 60-tal nybyggnationer årligen samt servar ett 20-tal fordon per vecka. Och mer lär det bli, om trenden håller i sig. Industrin vågar investera igen, och det gynnar hela branschen – inte minst nischade specialister som Recon.