Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Region Jönköping möter nya utmaningar med karaktäristisk småländsk skaparkraft

Hela Region Jönköping, det vill säga Jönköpings län är i många avseenden som ett starkt sammanhållet kunskapskluster där man i enlighet med småländsk entreprenörsanda och driftighet samverkar och hjälper varandra. Som den sjätte största regionen i Sverige driver Region Jönköping utvecklingsfrågor för att skapa långsiktig hållbarhet inom alla segment. Kännetecknande för regionen är traditionellt en framträdande tillverkande industri, som idag kantas av ett stort antal växande branscher såsom besöksnäring, handel och logistik. En viktig faktor är det utmärkta läget mellan storstadområdena i Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen.

– Högskolan har en central roll med sin starka koppling till näringslivet här i regionen, inleder Bengt Dahlqvist, ordförande för Regionförbundet Jönköpings län. Samverkan är påtaglig på flera plan – inte minst inom tillverkande industri och tekniskt avancerade näringar. Här skulle jag vilja påstå att högskolan utmärker sig lite extra tack vare de stora satsningar som gjorts tillsammans med industrin.
Ett uppenbart exempel som Dahlqvist tar upp avser etableringen av JTH-fonden, där både industri och myndigheter var med och finansierade forskning och forskarutbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Regionförbundet bidrog också med kapital för att stötta fonden under den första perioden.
– Det är oerhört viktigt att vi kan backa upp vårt näringsliv, tillgång till kunskap genom ny forskning är ett led i detta, menar Dahlqvist.

Möter utmaningar med kreativa lösningar
I Region Jönköping ligger arbetslösheten bland landets lägsta nivåer och antalet nystartade företag är stort. Antal arbeten inom tillverkande industri ligger långt över rikssnittet. Ungefär 25 procent av regionens invånare är verksamma inom tillverkningsindustrin, jämfört med 17 procent på riksnivå.
Eftersom svensk tillverkningsindustri, inte minst inom området gjutna komponenter, blir mer och mer automatiserad och modern så efterfrågas högutbildad kompetens i allt större utsträckning i regionen.
Det mod som en gång grundade den berömda Gnosjöandan kommer att behövas igen då man står inför nästa stora utmaning i hela regionen: brist på kompetens. Här har högskolan återigen en avgörande roll. Tack vare starka forskningsmiljöer och väletablerade samarbeten med industrin kan regionen få tag på ingenjörskompetens – på hemmaplan!

Välj Region Jönköping för livskvalitet
Då gäller det att nästa steg är avklarat – att det finns attraktiva livsmiljöer som får människor att välja regionen. Läget, naturen och den unika företagssamheten talar för en livskvalitet i världsklass. I regionen finns unika upplevelser för stora som små – förutom naturrikedomen med över 2300 sjöar och vackra skogslandskap har den småländska entreprenörsandan även lagt grunden för framgångsrik paketering av de många värden som regionen har – omfattande allt från ett starkt förenings- och friluftsliv till äventyrsbad, skidåkning och äkta western-äventyr.