Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Regionalt nätverkande stärker innovationsandan i Fyrbodal

Networking Companies startades 1996 av Lena Skarsjö i främsta syfte att stärka företag i Fyrbodalsregionen genom en gemensam plattform för samverkan. Här finns idag starkt fokus på ny teknik och verksamhet som kan knytas till miljöutveckling och förnybar energi. Skarsjö berättar om en målmedveten strategi, där allt fler strävar efter att utveckla teknik som främjar för en hållbar utveckling och samtidigt bredda sina verksamheter mot fler affärsområden för en säkrare tillväxt.

Medlemsföretagen utgörs idag av dominerande aktörer inom teknik- och fordonsindustrin samt deras underleverantörer. Tillsammans med partners och investerare (bl.a. Västra Götalandsregionen) erbjuder Networking Companies unika tillväxtmöjligheter för medlemsföretagen och på sikt även för hela det regionala näringslivet.
Företagens affärsnytta av varandra och affärssamverkan i nätverket växer konstant och 2009 gjorde Networking Companies-företagen affärer med varandra för drygt 3 miljarder Sek.
För att ytterligare skapa möjligheter att göra mer affärer och kunna ta in mer order har företagen i Networking Companies portal (www.networkingcompanies.se) lagt ut sina maskinparker i en maskinlista, som presenterar företagens maskinpark. Denna maskinlista har även uppmärksammats och uppskattats av externa kunder och leverantörer, som kunnat finna regionala, konkurrenskraftiga leverantörer i Networking Companies-företagen.

Relationer innebär affärsmöjligheter
Magnus Abelsson, VD på Elitkomposit AB i Uddevalla, berättar att en utav de största fördelarna i att vara en del av Networking Companies är att man skapar nära relationer med andra företag i regionen. Han kommenterar:
– Att gå med i nätverket handlar inte enbart om att få fler kunder, utan även att skapa en grund för bra affärer. Genom att bygga upp relationer får vi ett försprång vid nästa affär, eftersom vi då redan känner de andra företagen.

Internationell status över natten
Elitkomposit är det lilla bolaget som nått internationell status över natten. Tillsammans med Autoliv, Semcon (båda medlemmar i Networking Companies) och PR-plast har Elitkomposit vidareutvecklat och producerat den nya eko-bilen Smite, framtagen av Vehiconomics.
– Vehiconomics kom till oss med en idé som vi genast nappade på. Vi såg dock redan från början att det var mycket som behövde konstrueras om i det befintliga konceptet. Genom att lösa de tekniska svårigheterna kunde vi börja ta fram de delar som skulle byggas av komposit, och idag är Smite fullt funktionell och testkörd.

En världsunik lösning
När Panthera kontaktade Elitkomposit med utmaning – idén om världens lättaste rullstol, fick Elitkomposit ytterligare ett komplext uppdrag att bita i. Prototypen var visserligen ingen ny innovation, men ambitionen kändes nytänkande och Elitkomposit började skissa på materialkonstruktionen med ambitiösa mål.
– Vi arbetade i över tre år med att förfina konceptet så att stolen skulle bli så lätt som möjligt och samtidigt hålla för det mesta. Den befintliga rullstolen som då fanns på marknaden vägde 4,3 kg i lyftvikt. Vi har lyckats leverera en som väger under hälften, dvs. 2,1 kg. Det finns ingen annan lösning som ens kommer i närheten av detta, konstaterar Magnus.