Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Reinertsen värnar om samarbeten med akademin

I Sverige står Reinertsen för en gedigen kompetens när det gäller projektledning, konstruktion, beräkning, projektering och byggledning. Det började i Göteborg för 20 år sedan, och verksamheten spreds därefter till Stenungsund, Stockholm och Malmö. För Reinertsen är hög kompetens det viktigaste, och merparten anställda är högutbildade ingenjörer.

Reinertsen samarbetar med högskolor och universitet över hela landet. Man samverkar även på gymnasienivå vid Lindholmen, Göteborg.
– Vi erbjuder studenter från bl.a. Chalmers tekniska högskola att förlägga sina examensarbeten hos oss. Redan från början gör vi det klart att exjobbet ska resultera i en anställning, varpå vi stöttar studenten i processen fram till fast anställning hos oss, berättar Mathias Thorsson, affärsområdesansvarig i Göteborg.

Samarbetar med lokal gymnasieskola
På Reinertsen integreras kompetensutveckling både innan och under anställningen, examensjobben är ett exempel. Via Västsvenska Handelskammaren samarbetar Reinertsen även med gymnasieskolan YTC Lindholmen, genom ett projekt som kallas Handslaget. Eleverna får en fadder i företaget som guidar och ger råd kring en framtida karriär inom Reinertsen.
– Under tre år följer vi en klass på Lindholmen. Eleverna får insikt i hur en ingenjör arbetar, och får även chans att själva prova på att arbeta för oss. Samarbetet startades upp 2008, säger Thorsson.

Kompetensutveckling för anställda
Reinertsens anställda får tillgodogöra sig kontinuerlig kompetensutveckling, bl.a. genom uppdragsutbildningar samt de interna lunchseminarier som anordnas regelbundet. Vid dessa seminarier ges unika möjligheter till värdefulla kunskapsutbyten mellan – både medarbetare emellan och mellan ledning och medarbetare.
– Vi arbetar mycket med de mjuka värdena, här kommer även arbetsmiljöfrågor in. Vidare så har vi ett brett samarbete med vad vi kallar kompetensnätverk, bl.a. inom processindustrin. Vi satsar på att ligga i utvecklingens framkant och skapar synergier inom koncernen, förklarar Sara Nordenstam, personalsamordnare. Hon fortsätter:
– Vi anordnar även mingelkvällar där vi möter upp med våra samarbetspartners. Vi utbyter tankar och idéer som främjar för ny kunskap och en vidare kompetens både hos våra kunder, samarbetspartners och våra anställda.

Fakta:
Reinertsen Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag Reinertsen AS. I Sverige verkar man inom affärsområdena Olja & Gas, Energi & Industri och Infrastruktur. Reinertsen har 175 medarbetare i Göteborg, Stenungsund, Malmö och Stockholm. De senaste åren har koncernen haft en stark tillväxt och har idag fler än 1800 anställda med en omsättning på 3,5 miljarder kronor.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind