Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Rejlers bygger upp tjänstekluster för att täcka allt inom energi och miljö

Teknikkonsultkoncernen Rejlers fortsätter att expandera. De senaste tio åren har kantats av investeringar och en stark tillväxt över hela Norden samt Baltstaterna. Rejlers Ingenjörer AB är det största bolaget inom koncernen och här finns affärsområdet Elkraft och energi, branscher som företaget en gång byggts upp kring. Även om koncernen idag har en bred tjänsteportfölj som omfattar allt från industri och infrastruktur till byggverksamhet så förblir energibranschen huvudfokus för Rejlers.

Norrköpingsbon Gunnar Rejler grundade företaget i Växjö 1942 vilket betyder att Rejlers, som idag drivs av tredje generationen med Peter Rejler som styrelseordförande, fyller 70 år i år. På bara ett decennium har företaget vuxit från 220 till över 1400 medarbetare. Detta gör Rejlers till en av Nordens större teknikkonsulter, med värdeladdade tjänster som vuxit fram företrädesvis ur el och elkraft.
– Våra tjänster har byggts upp och förfinats under resans gång och idag kan vi leverera den helhet som kunderna efterfrågar, konstaterar Anders Fransson, affärsområdeschef för Elkraft och energi.
Rejlers representerar idag ett komplett utbud av tjänster inom el och automation, bygg och fastighet, järnväg, mekanik, telekom, elkraft och energi, process och anläggning samt elektronik.

Satsar på olika nischer
Rejlers sätter ribban högt – koncernens mål är att år 2015 ha minst 2015 medarbetare och en omsättning på 2015 miljoner kronor.
– För att kunna uppnå målen har vi börjat undersöka möjligheter för expansion inom olika nischer, ett exempel är att vi nu satsar mycket på tjänster inom energieffektivisering. Vi bygger upp ett energikluster inom Rejlers som omfattar alla energislag som finns i Sverige, vi arbetar också med risk och sårbarhetsanalyser i regional och nationell skala, berättar Anders Fransson.
Rejlers har även etablerat en tillstånds- och miljögrupp i Sverige som fokuserar på stora infrastruktur- och energiprojekt.
– Vi kan bistå i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) inom alla de områden som vi verkar inom – från vindkraft till järnvägsbyggnation. Vi hanterar allt från miljöbedömning av detalj- och översiktsplaner till hantering av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som ett komplement till våra övriga teknikkonsulttjänster.

Heltäckande inom energi
Som en del av koncernens stora framtidsvision satsar Anders Fransson på en tillväxt från dagens 120 till ca 165 medarbetare inom affärsområdet Elkraft och energi till 2015.
– Vi har inom koncernen gjort ett antal framgångsrika förvärv, nu handlar det framförallt om organisk tillväxt framöver. Våra energitjänster är i stort sett heltäckande idag, vi har alltid arbetat inom branschen men idag kan vi leverera i princip allt inom elkraft och energi, poängterar Anders Fransson.
Rejlers erbjuder tjänster inom produktion och distribution, och som redan nämnt inom analys och effektivisering av energianvändningen. Konsulterna ger förslag på åtgärder och levererar lösningar som ökar effektiviteten och säkerheten i kundens anläggningar, byggnader, system och processer. Belysningsuppdrag med energi- effektiva armaturer med syfte att modernisera belysningen är exempel på uppdrag som Rejlers utför inom Energi.