Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Rejlers upplever stark tillväxt och levererar turn-key lösningar till svensk basindustri

Teknikkonsultkoncernen Rejlers fortsätter att expandera över hela Sverige. Till koncernens tillväxtambition hör också att skapa en starkare position utmed Norrlandskusten. Med specialistkompetens inom Rejlers kunskapsområden elkraft och energi samt mekanik servar Rejlers Ingenjörer AB i Skellefteå ett stort geografiskt område och ett stort antal framstående industrier med högkvalitativa, leveranssäkra konsulttjänster.

Norrköpingsbon Gunnar Rejler grundade det lilla familjeföretaget, som senare kom att utvecklas till en av Nordens största teknikkonsultkoncerner, i Växjö 1942. Idag drivs Rejlers av tredje generationen Rejler och på bara ett decennium har företaget vuxit från 180 till över 1100 medarbetare.
Rejlers breda tjänsteutbud har utvecklats ur en gedigen kompetens inom el och elkraft för att idag omfatta allt från el/teletjänster och automation till avancerade telekom- och signaltjänster.
I Skellefteå fokuserar man främst på mekanik, en växande verksamhet inom hela Rejlers Här har Rejlers Ingenjörer en grupp i Skellefteå samt en i Umeå som samverkar i ett stort antal projekt. Dessutom finns specialkompetens inom elkraft och energi, som omfattar tjänster riktade mot både produktion och distribution av elkraft.

Långsiktighet lönar sig
Rejlers Ingenjörer är det största bolaget inom koncernen. Skellefteås platschef Sven-Erik Wiklund ser mycket ljust på framtiden och antar gärna utmaningen i att hitta nya medarbetare inför den fortsatta expansionen.
– Vi har inom koncernen ett komplett utbud av tjänster inom el och automation, bygg och fastighet, järnväg, mekanik, telekom, elkraft och energi, process och anläggning samt elektronik. Våra tjänster har byggts upp och förfinats över tid och idag kan vi leverera den helhet som kunderna efterfrågar.
Kännetecknande för hela Rejlers verksamhet är långsiktighet. Man fortsatte att rusta under lågkonjunkturen, Skellefteåkontoret Elkrafat&Energi grupp etablerades mitt under den ekonomiska krisen och det var ett smart drag.
– Nu står vi väl rustade för uppgången, vi klarar ökande volymer och är därmed en aktör att räkna med.

Positiv utveckling med turn-key lösningar
Rejlers sätter ribban högt över lag. Koncernens mål är att år 2015 ha minst 2015 medarbetare och att då även omsätta 2015 miljoner kronor. Det blir nästan en fördubbling mot dagens siffror. Sven-Erik fortsätter:
– Vi har två starka basnäringar här i Skellefteå med gruvindustrin samt övrig verkstadsindustri. I maj förra året var vi åtta anställda. Med fyra nya konsulter här i Skellefteå samt lika många i Umeå (under avdelningen mekanik) har vi redan fördubblat personalstyrkan.
På frågan om hur man på en så pass kort tid lyckats skapa en så positiv tillväxt svarar Sven-Erik:
– Vi levererar rena konsulttjänster men även turn-key lösningar. Dagens industrikunder kräver det, samt har även mycket höga krav angående leveranssäkerhet. Vi uppfyller allt detta, samtidigt som vi vill vara en utvecklande och bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi är därför mycket glada över att ha blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi kom på tredje plats och med tanke på den skarpa konkurrensen är det ett bra betyg.
Kontinuerliga sammankomster, investeringar i hälsofrämjande åtgärder och utbildning är samtliga bidragande faktorer till att man lyckats så bra. Rejlers siktar nu på vidare expansion som långsiktigt hållbar aktör och sund arbetsplats.