Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Rejlers växer så det knakar – siktar på fördubbling

Teknikkonsultkoncernen Rejlers fortsätter att expandera. De senaste tio åren har kantats av investeringar och en stark tillväxt över hela Sverige. Rejlers med verksamhet även i Finland, Estland och Norge sysselsätter totalt drygt 1000 medarbetare. Trots den kraftiga expansionen präglas Rejlers fortfarande av familjeföretagets grundvärden där enskilda medarbetare uppmärksammas och kunden placeras alltid i första rummet.

Norrköpingsbon Gunnar Rejler grundade företaget i Växjö 1942. Fem år senare etablerades företaget i Norrköping. Idag drivs Rejlers av tredje generationen Rejler och på bara ett decennium har företaget vuxit från 180 till över 1100 medarbetare. Detta gör Rejlers till en av Nordens större teknikkonsulter, med värdeladdade tjänster som vuxit fram ur el och elkraft.

Utmaning i att hitta kompetens
Rejlers har en stark position i Norrköping och Linköping, här har företaget sina rötter och därför utgör regionen även ett av företagets strategiska tillväxtområden.
I Norrköping/Linköping verkar Rejlers Ingenjörer AB, som är det största bolaget inom koncernen. Platschef Ove Gustavsson ser mycket ljust på framtiden och antar gärna utmaningen i att hitta nya medarbetare inför den fortsatta expansionen.
– Vi har inom koncernen ett komplett utbud av tjänster inom el och automation, bygg och fastighet, järnväg, mekanik, telekom, elkraft och energi, process och anläggning samt elektronik. Våra tjänster har byggts upp och förfinats över tid och idag kan vi leverera den helhet som kunderna efterfrågar, konstaterar Ove Gustavsson och fortsätter:
– Idag verkar vi från Norrköping/Linköping företrädesvis inom Östergötland, delar av Södermanland och Småland. Kännetecknande för verksamheten är långsiktighet. Vi fortsatte att rusta under lågkonjunkturen och det var ett smart drag. Nu står vi väl rustade för uppgången, vi klarar de nya volymerna och är därmed en aktör att räkna med.

Framtidstro på våra kontor
Norrköpingskontoret har en lång historia på Tunnbindaregatan, men nu har verksamheten flyttat till nyrenoverade lokaler på Västgötegatan i centrala Norrköping.
– Vi räknar med att utöka personalstyrkan ytterligare, därför var flytten en strategisk investering för framtiden. Även vårt Linköpingskontor finns centralt placerat i staden, det kontoret har dock inte lika lång historia då det etablerades så sent som 2003.
På kontoren i Östergötland finns affärsområdena bygg och fastighet, el och automation, telekom och mekanik representerade.
– Vi har även teknikinriktningen elektronik vilket vi är unika med inom företaget. Vi ser det naturligtvis som möjligt att även etablera andra affärsområden i framtiden.
Rejlers sätter ribban högt över lag. Koncernens mål är att år 2015 ha minst 2015 medarbetare och att omsätta 2015 miljoner kronor.
– Vi har fyra år på oss att åstadkomma en fördubbling och vi ser det som fullt möjligt för vår del, säger en nöjd Ove Gustavsson avslutningsvis.