Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Rekab vill vara med och skapa kontinuitet i Umeås bostadsbyggnation

Efter flera lyckosamma storskaliga projekt som sjukhus, miljöanläggningar och brobyggen har Rekab Entreprenad AB valt att även satsa på bostadsproduktion. Utvecklingen har gått mycket snabbt de senaste 15 åren då Rekab har gått från att vara ett lokalt byggföretag i Umeå till en mer omfattande byggkoncern med kontor även i andra delar av landet. I takt med Umeås starka utveckling gör Rekab nu stora investeringar i bostadsutveckling där projektering av 95 lägenheter på Sandåkern är det senaste.

Dagens verksamhet har sina rötter i Rekab Bygg AB som startades 1994 i liten skala av entreprenören Roger Eriksson. Redan efter ett år inleddes ett samarbete med finska Lemminkäinen via ett dotterbolag i Vasa och Rekab blev då Lemminkäinens svenska husbyggare. Rekab Entreprenad AB etablerades i nuvarande form 1998 med Roger Eriksson och kollegan Jerry Sjögren som ägare. Samarbetet med Lemminkäinen fortsatte och idag äger den finska koncernen 80 procent av Rekab, Roger Eriksson och Jerry Sjögren äger fortfarande 10 procent vardera.
 
Det är bostadsutveckling som gäller
Det har hänt mycket under resans gång.
– Vi platsar idag bland Sveriges största byggföretag och hamnar någonstans bland de 10 – 20 största aktörerna. Vi tror på en fortsatt expansion, mycket tack vare vårt engagemang i bostadsbyggnation, säger Anton Johansson, arbetschef för Rekab i Umeå. Anton ansvarar bl.a. för utveckling av bostadsprojekt som Rekab utför i egen regi.
Umeå är utan tvekan en expansiv stad och man satsar mycket från kommunens sida när det gäller bostadsbyggen.
– Vi har tidigare ägnat oss åt all typ av byggverksamhet, förutom husbyggnad har vi även byggt broar och haft markentreprenader, något som vi fortfarande kan åta oss. Idag är det dock bostadsutveckling som gäller här i Umeå, och vi är tillsammans med ett antal andra aktörer involverade i byggnationen på Sandåkern.
 
Projekterar på Sandåkern
Kvarteret Barken 1 på Sandåkern omfattar 95 bostadsrättslägenheter som Rekab nu projekterar. Sandåkern omfattar totalt ca 700 nya bostäder som projekteras av olika aktörer. Hela området blir som ett landmärke för Umeå och hela norra Sverige när det gäller utveckling av hållbar byggteknik. Ambitionen är förstås att öka antalet bostäder för att möta Umeås starka tillväxt.
Det märks tydligt att kommunen är på gång och de är lyhörda inför nya miljöanpassade byggnationer. Aldrig har det varit så stort fokus på värmeisolering och energieffektivisering som det är idag.
– Våra lägenheter på Sandåkern kommer att uppföras med hög standard och vi kommer att anpassa för alla målgrupper genom att erbjuda olika insatser. Låg insats innebär högre hyra och vice versa. Härmed vänder vi oss till alla som söker ett modernt och miljöriktigt boende, oavsett om de har tillgång till större kapital eller inte, säger Anton med eftertryck.

Kontinuitet i bostadsbygget
Rekab utför entreprenader i Umeå bl.a. på uppdrag från Akademiska hus, kommunen och Sveriges lantbruksuniversitet. Men det största just nu är att man satsar mycket på bostadsprojekt i egen regi, där Sandåkern är ett framstående exempel ur flera perspektiv – inte minst miljömässigt. Anton Johansson summerar:
– Vi ställer höga miljökrav. Vi tillämpar väl beprövade koncept med hållbara fuktsäkra konstruktioner. Vi väljer också hållbara material och anpassar för låg energiförbrukning, bl.a. med energieffektiva fönster, extra isolering och installationer av värmeåtervinning samt belysningsstyrning på allmänna ytor. En viktig del är att vi också aktivt ökar de boendes medvetenhet med individuell energimätning vilket uppmanar till lägre förbrukning.
Att skapa kontinuitet i bostadsbygget är en framtidsvision för Rekab, inte enbart i Umeå utan på samtliga orter där företaget verkar. Att vara en aktör att räkna med när det gäller utveckling av bostadsbeståndet har blivit en utav Rekabs främsta ambitioner.