Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Relevant Traffic skapar digital strategi för att öka företags synlighet och försäljning online

Relevant Traffic har hjälpt företag och organisationer skapa ökad lönsamhet med digital marknadsföring sedan 1995. Med digital marknadsföring kan effekten mätas för varje investerad krona genom att varje besök och köp på en viss hemsida registreras. Med sofistikerad modern teknik kan användaren följas hela vägen för att kartlägga hur kunder söker och köper produkter både offline och online, vilket innebär att flödet kan optimeras för maximal försäljning. Relevant Traffic hjälper företag att lägga upp sin digitala strategi för att ta vara på kundrelationer, både befintliga och potentiella, genom att få företag att synas i relevanta sammanhang på nätet.

Lotta Karlsson är VD för Relevant Traffic som har strategiskt placerade kontor i Sverige och Spanien. Tack vare den geografiska spridningen nås en bred marknad över Västeuropa.
– Digital marknadsföring och traditionell marknadsföring går hand i hand. Det är viktigt för företag att synas på bred front, ofta resulterar en TV- eller radiobaserad reklamsnutt i att människor söker på nätet efter en viss produkt eller tjänst. Ibland kanske man inte minns exakt hur produkten eller tjänsten benämns eller vilket företag som ligger bakom, därför är det oerhört viktigt för företaget att synas när kunderna söker online. Om inte annat kommer kanske konkurrenterna att ta hem köpet, säger Karlsson inledningsvis.

Ökar synligheten
Relevant Traffic arbetar för att bygga företags varumärke och affär med en komplett strategi för den digitala närvaron med fokus på kunderna och deras beteende. Enbart i Sverige görs ca 30 miljoner sökningar per dag i Googles sökmotor, varpå det är viktigt att det egna företaget kommer högt upp i sökresultaten. Detta är en av många saker som Relevant Traffic hjälper till med.
– Våra främsta styrkor är att vi har mycket expertis samt erfarenhet och med våra egenutvecklade system samt med marknadsledande verktyg från exempelvis Google kan skapa en bra bild för våra kunder över hur användarna, dvs. våra kunders kunder, rör sig på nätet.
Med digital marknadsföring kan man anpassa sina aktiviteter för att nå en specifik målgrupp, mäta resultatet och därmed också öka försäljningspotentialen.
– Utefter kundernas beteende kan vi rikta marknadsföringen och följa dem från sökningens första klick till klicket som förvandlar besökare till kunder. Oavsett om de kommer in på nätet via mobil eller dator, via exempelvis Facebook eller Googles sökfönster, kan vi följa dem hela vägen. Ser vi att den potentiella kunden faller bort vid ett visst moment på hemsidan eller att företaget inte syns på relevanta sökningar hjälper vi dem för att optimera marknadsinvesteringen och därmed trygga försäljningen, förklarar Lotta Karlsson.
Inom Relevant Traffic finns en egen nyligen startad analysavdelning som säkerställer att lösningarna är bästa tänkbara för respektive kund. Företaget har också flertalet certifieringar, bl.a. Google Analytics Certification , som ett av fem företag totalt i Sverige, vilket säkerställer hög kompetens och kvalitet inom Relevant Traffic.

Ledarskapet som ett sätt att motivera och inspirera
Lotta Karlsson värdesätter ledarskapet som ett sätt att motivera och inspirera medarbetarna. Hon har tidigare varit verksam som ekonomi- respektive försäljningschef inom MTG och Viasat, som liksom Relevant Traffic ägs av Kinnevik.
– Det är en fantastiskt rolig bransch som ger väldigt mycket tillbaka och är i ständig förändring. Egentligen har jag ingen specifik branscherfarenhet, utan mina styrkor ligger i att jag förstår mig på försäljning och vad kunderna efterfrågar. I alla mina roller har jag varit med och motiverat människor, jag tycker det är viktigt att man får inspiration, att medarbetarna får känna att de verkligen gör skillnad. Därför är alla delaktiga i affärsutvecklingen här på Relevant Traffic. Det går bra för företaget. Enbart i år ska man anställa minst tio personer till. Lotta Karlsson fortsätter:
– Vi tror på helhetslösningar och ser att branschen står inför en stark tillväxt. Oavsett vad våra kunder kan tänkas behöva hjälp med så vill vi kunna tillgodose det. Naturligtvis är det en starkt konkurrensutsatt marknad, men vi tillämpar ett transparant arbetssätt gentemot våra kunder och det ger förtroende.
Det allra viktigaste är att kunderna känner att de vinner på investeringen, att marknadsföringen genererar något värdefullt. För att kunna leverera detta krävs dels ömsesidigt förtroende, och dels en bred kompetensbas för att kunna ta fram de lösningar som kunden efterfrågar. Relevant Traffic växer idag betydligt snabbare än marknaden överlag, och har planer på att expandera ännu mer – både i Sverige och internationellt.